Petoro leverte 120 milliarder kroner til staten i 2018

Publisert

Det statlig eide selskapet Petoro forteller at de i 2018 har hatt sitt beste resultat på fem år. De leverte 120 milliarder kroner til staten, og dette er 33 milliarder mer enn i 2017.

- Norsk sokkel står bedre rustet enn på lenge. De siste årene har vi modnet fram robuste prosjekter som er konkurransedyktige selv med store prissvingninger. Dette er et konkurransefortrinn vi må jobbe hardt for å bevare, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.

Hun er fornøyd med at alle på norsk sokkel har bidratt til å kutte kostnadene og dermed bidra til bedre resultater, men er bekymret for at effektiviseringen har bremset litt opp.

- Vi ser i liten grad resultatene av ytterligere effektivisering på vår bunnlinje for 2018. Boring er den viktigste innsatsfaktoren for å holde produksjonen og dermed inntektene oppe. Det ble gjort en formidabel forbedring fra 2013 til 2016. Hvis denne trenden hadde fortsatt ville Petoro ha økt inntektene fra fem av våre viktigste oljefelt med 6 milliarder kroner de neste to årene, sier Moen.

Petoro påpeker også at det har vært en økning i produksjonskostnadene på hele 7 prosent fra 2017 til 2018.

- Aktørene på norsk sokkel har de siste årene vist en imponerende evne til å styrke konkurransekraften, men det samme har våre konkurrenter. Den omstillingen vi står foran nå, vil være minst like vanskelig som den vi har bak oss, sier Moen.

Samtidig trekker hun frem hvor viktig det er at også leverandørindustrien er både bærekraftig og lønnsom.

– Vi må ikke glemme at leverandørene sysselsetter hovedtyngden av de ansatte i næringen. Selv om 2018 har vært et svært godt år for oljeselskapene, ser vi at mange av leverandørselskapene fortsatt har utfordringer, sier Moen.

Selv om de økonomiske tallene er bedre, var totalproduksjonen 2 prosent lavere enn i 2017. I 2018 endte den med 1,085 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag.