Petoro kjøper IT-portal av Evry

Publisert

Petoro er det norske statlige aksjeselskapet med ansvar for å ivareta de forretningsmessige forholdene knyttet til statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Selskapet har cirka 60 ansatte og kontor i Stavanger.

Petoro og EVRY har inngått en avtale for å samle de fleste IT-leveransene på ett sted. Avtalen inkluderer også bransjeportalen PetroPortal, og skybaserte kontorløsninger samt data. Den har en varighet på 5 år med opsjon for ytterligere 2 år.

- Ved å samle alle tjenester hos EVRY, får vi tilgang til teknologi og et stort kompetansemiljø i Norges største IT-selskap. Vi ønsker å styrke innovasjon og digitalisering i vår egen virksomhet og sammen med EVRY vil vi fokusere på fornyelse og forbedring av prosesser og dataflyt. På denne måten håper vi å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi og ivareta våre oppgaver på en mest mulig effektiv måte, sier Åge Helgeland, IT-sjef i Petoro, i en pressemelding.

PetroPortal er en plattform for petrotekniske løsninger som sikrer brukeren tilgang til ledende og standardiserte applikasjoner og tjenesteprogram for oljeindustrien.

- Oljebransjens behov for kostnadsreduksjoner skaper behov for løsninger som muliggjør effektivisering og skalerbarhet. Vi mener at økt digitalisering og standardisering er en viktig del av fremtiden for at sektoren skal opprettholde sin konkurransekraft. PetroPortalen er designet for å møte disse behov og vi ser frem til å levere til Petoro – en viktig kunde for oss, sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør i EVRY Norge.