- Parisavtalen er mye viktigere enn statsbudsjettet

Publisert

I Norge har vi fokus på statsbudsjettet som legges frem den 8. oktober. Samme dag legger også FNs klimapanel frem sin rapport om hva det vil bety å gå mot 1,5 grader.

Nils Røkke er direktør for bærekraft i Sintef. I tillegg leder han EERA, en energiforskningsalliansen som består av 175 forskningsinstitutt- og aktører i Europa.

- Den rapporten tror jeg kommer til å være mye viktigere enn statsbudsjettet, sier Nils Røkke til enerWE. Det er den type debatter vi har i Europa. Der prater vi om hvordan Europa skal bli dekarbonisert innen 2050. Selv om Norge ikke er en del av EU, så er det viktig å huske på at Norge er en del av Europa.

Energi- og klimadebatten er kompleks. Mange forskere mener karbonfangst og lagring og hydrogen kan være en del av løsningen for å nå Parisavtalens mål. Vi ber derfor Nils Røkke om å forklare hva hydrogen faktisk er.

- Hydrogen kan komme fra vann gjennom elektrolyse, eller så kan vi bruke naturgass.

- Hva kan vi bruke hydrogen til?

- Det kan være til oppvarming, industriformål, transportsektoren og til kraftproduksjon.

Nils Røkke forklarer at i dag er 96 % av hydrogen som produseres i verden kommer fra naturgass, olje eller kull. Dette fordi det er billigere å produsere hydrogen fra dette, sammenliknet med eletrolyse.

Han understreker at vi må jobbe for å løfte frem sol og vind så godt som overhodet mulig.

- Utfordringen er at det ikke skjer raskt nok. Da trenger vi hydrogen fra naturgass med CO2-håndtering. Det er en del av løsningen. Rapporten som kommer på mandag kommer til å vise at det er viktig å bruke alle de klutene vi har.