Jan Christian Ellefsen er CEO i Pandion Energy.
Jan Christian Ellefsen er CEO i Pandion Energy.

- Det er hyggelig å kunne melde denne typen nyheter i en tid som dette

Pandion Energy er storfornøyd med nytt funn.

Publisert

Selv om de mange inngripene tiltakene for å hindre virusspredning skaper forskjellige utfordringer for oljebransjen, pågår det fortsatt leting etter mer olje og gass.

I en pressemelding informerte Oljedirektoratet at operatøren MOL Norgehar gjort et funn om lag 8 kilometer nordvest for Ringhorne på Balderfeltet i midtre del av Nordsjøen og om lag 200 kilometer vest for Stavanger.

Pandion Energy, som er en av partnerne i lisensen, forteller til enerWE at de er svært godt fornøyd med funnet.

- Det er hyggelig å kunne melde denne typen nyheter i en tid som dette, sier Jan Christian Ellefsen, administrerende direktør i Pandion.

Han forteller at funnet foreløpig er beregnet til å utgjøre et sted mellom 12 og 71 millioner fat oljeekvivalenter. Av det utgjør olje omtrent 85 prosent.

Med dagens oljeprisfall betyr det at det er snakk om et funn med potensielle inntekter på alt fra 300 millioner til 2 milliarder dollar. Og med dagens oljepris kan man legge en null bak for å få verdiene i norske kroner.

Oljeprisen er viktig, men vi kan ikke se på bildet akkurat nå. Vi må ha et langsiktig syn på det

Jan Christian Ellefsen

- Oljeprisen er viktig, men vi kan ikke se på bildet akkurat nå. Vi må ha et langsiktig syn på det, sier Ellefsen.

Han forklarer at det vil ta noe tid før videre investeringsbeslutninger tas, og at det er en veldig spesiell situasjon akkurat nå.

I 2019 gikk oljeprisen fra 54,91 til 66,67 dollar. På det laveste var den nede i 54,91 dollar og på det høyeste var den oppe i 74,57 dollar. I snitt lå den på 64,04 dollar fatet.

Legger vi fjorårets snittpris til grunn er det snakk om et verdianslag på mellom 700 millioner og 4,5 milliarder dollar.

Samtidig må videre investeringer ta høyde for hva oljeprisen ligger på, og hva man tror den vil ligge på fremover, men funnet er uansett en realitet.

Det er klart oljeprisen påvirker, men nå er funnet gjort

Jan Christian Ellefsen

- Det er klart oljeprisen påvirker, men nå er funnet gjort, sier Ellefsen.

Han forteller at de har planer om ytterligere boring i løpet av innværende år.

- Nå har vi på planen to brønner til i andre letelisenser i 2020. Dette er brønner vi har besluttet å borre, men det er en dialog med operatørene som må tas, sier Ellefsen.

Han håper og tror at det lar seg gjør selv om det er utfordrende tider.

- Vi trenger absolutt å holde bransjen i gang, sier Ellefsen.