Foto: Pandion Energy
Foto: Pandion Energy

Pandion Energy kjøper lisensandel av ConocoPhilips

— Med denne transaksjonen har vi sikret oss fire nye letebrønner i porteføljen på under ett år.

Pandion Energy forteller i en pressemelding at de kjøper 20 prosent av utvinningstillatelse PL891 av ConocoPhilips som inneholder prospektet Slagugle. Lisensen ligger på Haltenbanken i Norskehavet i blokkene 6608/10, 11 og 12.

Operatøren planlegger å igangsette forberedelser for å bore Slagugle prospektet i 2020, alternativt 2021, gitt godkjennelse av Olje- og energidepartementet.

— Med denne transaksjonen har vi sikret oss fire nye letebrønner i porteføljen på under ett år, noe som understreker viktigheten leting i selskapets vekststrategi. Vi har nok en gang lykkes med å identifisere og sikre oss en attraktiv letemulighet nær eksisterende infrastruktur i Norskehavet, sier CEO i Pandion Energy, Jan Christian Ellefsen.

PL 891 ble tildelt i TFO 2016. ConocoPhillips er operatør i lisensen (100% før transaksjonen). Transaksjonen er betinget myndighetsgodkjennelse.