– Overtid skal i utgangspunktet lønnes

Publisert

I en pressemelding forteller NITO (Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon) at deres statstikk viser at så mange som 30 prosent av nyutdannede ingeniører i privat sektor har overtid inkludert i lønnen. Det skal de ikke ha.

– Overtid skal i utgangspunktet lønnes, sier Kirsten Rydne, advokat i NITO.

Loven åpner kun for unntak for ansatte i ledende stillinger og i såkalte "særlig uavhengige stillinger».

– De aller færreste får slike stillinger som nyutdannet, påpeker Kirsten Rydne.

Lederstillinger kvalifiserer heller ikke i seg selv til unntak fra reglene om arbeidstid. Ifølge Rydne gjelder dette kun lederstillinger på et høyere, overordnet nivå.

– Disse bekles neppe av nyutdannede i særlig stor grad. Det ser rett og slett ut til at mange går glipp av overtid de har krav på etter loven. Selv om du allerede har signert en kontrakt der du har overtiden innbakt i lønnen, er det ikke sikkert at løpet er kjørt. Dersom unntaket er ulovlig blir denne delen av avtalen ugyldig, forklarer advokaten.

Hun legger til at det i flere brede undersøkelser er dokumentert at dette er et gjennomgående problem i norsk arbeidsliv.