Overskudd på 160 milliarder kroner i utenrikshandelen i 2017

Publisert

I 2017 importerte og eksporterte Norge for henholdsvis 683 og 843 milliarder kroner. Det gir norsk overskudd på 160 milliarder.

Europeiske land, og EU-landene spesielt, var i 2017 vårt største handelsområde, viser SSBs ferskeste handelstall. EU utgjorde nesten 399 milliarder kroner av vareimporten, eller 60 prosent av vår import utenom skip og oljeplattformer.

Tyskland er det landet vi importerte flest personbiler fra, mer enn 60.000 personbiler, noe som representerte 29 prosent av den totale personbilimporten til Norge.

Dersom vi inkluderer varer fra sokkelen eksporterte vi som tidligere år mest til Storbritannia, etterfulgt av Tyskland og Nederland. I 2017 eksporterte vi råolje og naturgass til Storbritannia til en samlet verdi av nesten 143 milliarder kroner, noe som er en økning på 15 prosent fra året før.

Av land utenfor Europa handler vi mest med Kina og USA på innførselssiden. I 2017 importerte vi varer fra Kina for i alt 67 milliarder kroner.

Fisk og fiskevarer var i 2017 blant de største eksportvarene til både USA og Kina. Fra 2012 har eksportverdien av fiskevarer til USA mer enn firedoblet seg, og beløp seg i 2017 til 5,4 milliarder kroner. Tilsvarende økning i eksportverdien til Kina var på 56 prosent. Det ble eksportert fisk og fiskevarer til Kina for 3,3 milliarder kroner i fjor.

Uten olje og gass ville det imidlertid ikke sett like bra ut. Totalt ble det eksportert olje og gass for 419,6 milliarder kroner i 2017.