Overoptimistisk forventning til oljeinntektene?

Publisert

KOMMENTAR:

Mandag denne uken ble oljeprisen notert til den høyeste prisen så langt i 2016, og med 53,4 dollar fatet var det den høyeste prisen siden oktober 2015. Med dagens dollarkurs på 8,08 kroner tilsier det en pris på 431,50 norske kroner pr fat.

Det er gode nyheter for AS Norge som henter ca 18,8 prosent av sine inntekter fra oljen. I år utgjør disse inntektene ca 233 milliarder kroner, noe som er litt mer enn beløpet AS Norge bruker på høyere utdanning (35 milliarder), Forsvaret (49 milliarder) og regionale helseforetak (141 milliarder) til sammen (totalt 225 milliarder) i år.

Oljeprisen svinger kraftig, og det har den alltid gjort. Det er derfor vanskelig å budsjettere med hvor mye vi faktisk klarer å hente inn av inntekter fra år til år, og det blir ikke lettere av at valutakursene også beveger seg.

Så langt har Norges regjeringer håndtert dette godt ved å være konservative og legge til grunn en oljepris som er markant lavere enn hva den faktisk har vært. Dette har gitt store "overraskende" overskudd i årene med oljepriser på over 100 dollar fatet, noe vi alle har nytt godt av. Det har også gitt relativt behagelige rammer for diskusjonene når regjeringen prøver å få budsjettene gjennom Stortinget.

Så spørs det hvordan dette blir i årene fremover. I Nasjonalbudsjettet for 2017 skriver regjeringen at de legger til grunn en gjennomsnittlig oljepris på 425 kroner fatet neste år:

I Nasjonalbudsjettet 2017 er det lagt til grunn en gjennomsnittlig oljepris per fat på 379 kroner i år, 425 kroner neste år og 438 kroner i 2018, målt i faste 2017-kroner. Videre er det lagt til grunn at oljeprisen øker gradvis til 510 kroner per fat fra og med 2025 (målt i faste 2017-kroner).

Det er ganske optimistisk. Regjeringen legger altså til grunn at snittprisen for oljen holder seg omtrent på samme nivå som årets toppnotering på 431 kroner (ca. 53 dollar). De nøyer seg heller ikke med det, men tar også utgangspunkt i at den vil fortsette stige til 438 kroner (ca. 54 dollar) i 2018 og ende på 510 kroner (ca. 64 dollar) i 2025.

Det kan skje, men det kan like gjerne gå andre veien. I så fall får både politikerne våre og Norge en utfordring. Vi har riktignok et oljefond vi kan tære på, men det er ikke utømmelig. Dersom oljeprisen ikke stiger som forventet vil det relativt raskt få konsekvenser for budsjettene.

Som nasjon er vi helt avhengige av oljeinntektene. Forstår politikerne våre og folk flest hvor mye oljen bidrar med, og hvor lite som skal til før vi må kutte hardt i statsbudsjettet vårt?

Anders Lie Brenna er ansvarlig redaktør for enerWE.no, Vekst.media og Havbruk.media
Anders Lie Brenna er ansvarlig redaktør for enerWE.no, Vekst.media og Havbruk.media

(Anders Lie Brenna er ansvarlig redaktør i enerWE)

Powered by Labrador CMS