Over 130 ordførere samles i Oslo i protest mot regjeringens forslag om å fjerne maskinskatten

Publisert

Ordførere fra land og strand mobiliserer mot regjeringens forslag om å fjerne eiendomsskatten på verk og bruk, den såkalte maskinskatten. Ap støtter protesten.

Over 130 ordførere og varaordførere fra de fleste politiske farger møter onsdag kveld opp utenfor Stortinget for å vise sin motstand mot regjeringens forslag i statsbudsjett om å fjerne skatt på verk og bruk.

– På veldig kort tid har veldig mange ordførere meldt at de blir med på markeringen. Det viser at engasjementet ute i kommunen er stort i denne saken, forteller ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) fra Lindås kommune.

Utfasing

Regjeringen har foreslått utfasing av maskinskatten over en femårsperiode fra 2019 til 2023, og at industriselskaper heller skal betale eiendomsskatt basert på verdien av bygningene.

– Maskinskatten er der i dag fordi store bedrifter opptar mye verdifullt areal ute i kommunene. Mange industrikommuner melder om milliontap i inntekter dersom de nye reglene innføres, sier Byrknes til NTB.

Lovutvalg

Ordførerne ber nå om at det opprettes et lovutvalg.

– Loven vi har i dag er moden for forbedringer. Vi vil gjerne være med på å få på plass en ny og mer framtidsrettet lov, sier Byrknes.

Helene Rognlie, varaordfører for Høyre i Målselv kommune og nestleder i Landssammenslutnigna av Vasskraftkommunar (LVK), slutter seg til kritikken av regjeringens forslag.

– Vi er helt imot å fjerne skatten. I vår kommune, med rundt 7.000 innbyggere vil vi tape mellom 10–11 millioner kroner. Det er mye penger for oss, fastslår hun.

Ap støtter

Finanspolitisk talsperson for Ap, Trond Giske sier at partiet støtter protesten, og varsler med dette at Arbeiderpartiet vil stemme mot regjeringens forslag om å unnta produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner fra eiendomsskatt

– Konsekvensen av regjeringens forslag til endring av eiendomsskatten er at millioner sendes til Kina, Sverige og USA mens kommuner står igjen med mindre penger til lærere, barnehageplasser og sykehjemsplasser, sier han i en pressemelding.

Giske mener at regjeringens forslag for å kompensere kommunene med 160 mill. kroner fra 2019, langt fra vil dekke de tapte inntektene i kommunene.

Kritiserer skatten

Kritikerne av den såkalte maskinskatten, deriblant LO og NHO mener imidlertid at maskinskatten både er kaotisk og at den setter norske arbeidsplasser i fare.

Norges Skogeierforbund håper at Stortinget vil vedta en gradvis utfasing av eiendomsskatten på maskiner slik regjeringen foreslår, sier administrerende direktør Erik Lahnstein.

Han mener at med over 200 milliarder i underskudd i handelsbalansen for Fastlands-Norge er det helt nødvendig å tilrettelegge for økte investeringer i industrien.

– Venstre har i budsjettforhandlingene tatt til orde for å kompensere kommunene og avgrense endringene noe. Det danner et godt utgangspunkt for å finne en balansert løsning, sier Lahnstein.

Rognlie sier at det er riktig at skatten slår ujevnt ut, «slik alle typer skatter gjør.»

Men det er galt å ta fra kommunene, sier Rognlie, som dessuten mener det er mye feil i tallene som ligger til grunn for dagens endringsforslag.

(©NTB)

Les også: