OSLO  20160119.Eksos fra biler i vinterkulden i Oslo tirsdag morgen.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix
OSLO 20160119.Eksos fra biler i vinterkulden i Oslo tirsdag morgen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Oslo byråd med ny avgift for bensin- og dieselbiler

Publisert

Byrådet i Oslo ønsker å innføre en ny avgift for tunge kjøretøy allerede i år og utreder muligheten for en ny avgift for personbiler også, ifølge Aftenposten.

Byrådet jobber for tiden med hvordan en avgift for en ny lavutslippssone skal utformes, hvem som skal omfattes av den og hvor sonen skal være. I en utredning fra i fjor foreslo kommunen at hele Oslo bør bli en lavutslippssone, slik at man betaler en ekstra avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser. Et annet alternativ er ny avgift for kjøring innenfor Ring 2.

Ifølge Aftenposten ønsker byrådet i Oslo å innføre en ny avgift for tunge kjøretøy allerede i år, som skal fange opp tunge kjøretøyer som for eksempel brukes til transport og varelevering innenfor bomringen. Tunge kjøretøy med Euro VI-motor, som vil si at de er kjøpt etter 2014, vil trolig slippe å betale avgift.

I tillegg skal det være aktuelt å innføre en avgift for personbiler i lavutslippssonen. Her vurderes det ikke bare om avgiften skal innføres, men også om den skal gjelde for hybridbiler – i tillegg til diesel- og bensinbiler.

Hensikten med en lavutsslippsone er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.

For å få innført en ny avgift må byrådet legge fram et forslag for bystyret som må godkjennes før det kan iverksettes. Dette vil trolig skje i løpet av våren.

(©NTB)