Sola  20181009.Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sto for den offisielle åpningen av strømforsyning til Johan Sverdrup fra land. Strøm fra land skal drive feltet i Nordsjøen i mer enn 50 år framover, og gjør at JohanSverdrup blir et av feltene med lavest klimautslipp i verden.Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
Sola 20181009.Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sto for den offisielle åpningen av strømforsyning til Johan Sverdrup fra land. Strøm fra land skal drive feltet i Nordsjøen i mer enn 50 år framover, og gjør at JohanSverdrup blir et av feltene med lavest klimautslipp i verden.Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Optimismen er størst i olje- og gassnæringen

Publisert

For første gang på tre år varsler Oslo-bedrifter negative utsikter for ansettelser i første kvartal neste år.

Det kommer fram i ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2019 tirsdag.

Sammenlignet med første kvartal 2018 svekkes ansettelsesplanene i fire av fem regioner, og Oslo-området ser ut til å stramme inn mest av alle.

– Bank- og finans og bygg- og anleggsbransjen er viktige bidragsytere for sysselsettingen i Oslo-området, sier ManpowerGroups konsernsjef Maalfrid Brath.

– Begge disse sektorene melder om en avdemping i ansettelsestakten, og det kan være grunnen til nedkjølingen vi ser i hovedstaden, forklarer hun i en pressemelding.

I undersøkelsen svarer 756 norske bedrifter på om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om de har uendret bemanningsbehov kommende kvartal.

Flatt marked

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp, fratrukket andelen som sier de skal bemanne ned, gir en indikator på ansettelseslysten, omtalt som netto bemanningsutsikter.

Totalt sett forventer norske arbeidsgivere å ansette flere i første kvartal 2019, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på 5 prosent. Sammenlignet med forrige kvartal er bemanningsutsiktene uendret.

7 prosent av arbeidsgiverne planlegger å ansette flere og 3 prosent planlegger å nedbemanne. 86 prosent har planer om å bevare arbeidsstyrken som den er, en økning på 6 prosentpoeng siden i fjor på samme tid.

Optimismen er størst i olje- og gassnæringen, med netto bemanningsutsikter på 17 prosent.

Sterk nedgang i Oslo

I Oslo er bedriftenes bemanningsutsikter for første kvartal 2019 minus 2 prosent sammenlignet med forrige kvartal. Sammenlignet med første kvartal 2018 viser utsiktene en nedgang på 14 prosentpoeng.

– De svakeste og første negative bemanningsutsiktene på tre år rapporteres for perioden fra januar til mars, heter det i rapporten.

Både i Nord-Norge, Midt-Norge og Øst-Norge er bemanningsutsiktene svakere enn for ett år siden, med en nedgang på henholdsvis 7, 2 og 6 prosentpoeng. Unntaket er Vest- og Sør-Norge, hvor utsiktene er 3 prosentpoeng bedre enn i første kvartal 2018.

Annet bilde

Men om tallene for første kvartal 2019 sammenlignes med siste kvartal 2018, avtegner det seg et annet bilde. På dette grunnlaget ser nemlig arbeidsgivere i fire av de fem regionene for seg å ansette flere til neste år – bare i Oslo-området er utsiktene negative.

Sterkest er prognosen for Øst-Norge, med netto bemanningsutsikter på 7 prosent. I Nord-Norge er tilsvarende tall 6 prosent, mens tallet er 5 prosent for både Sør- og Vest-Norge og Midt-Norge.

Nylig meldte bedriftene i Norges Banks regionale nettverk om fortsatt gode vekstutsikter og forventninger om at veksten vil holde seg oppe det neste halvåret.

– Våre tall indikerer nå at mange av disse arbeidsgiverne planlegger å bære denne veksten med å oppdatere og videreutvikle kompetansen blant sine eksisterende ansatte, heller enn å øke bemanningen, sier Brath.

(©NTB)