Oppstart på Ivar Aasen-feltet i desember

Publisert

Produksjonen på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen kan komme i gang før jul etter at Oljedirektoratet har gitt sitt samtykke.

Operatøren på feltet, Aker BP, planlegger å starte utvinningen av olje og gass i desember. Aker BP er en sammenslåing av selskapene Det norske og BP.

Feltet er bygd ut med en bunnfast produksjonsinnretning på 110 meters dyp. Olje og gass som blir hentet opp på feltet, skal slutt-prosesseres på Edvard Grieg-feltet, som også skal sørge for strøm til Ivar Aasen-feltet fram til det er etablert en felles løsning, opplyser Oljedirektoratet.

En endelig avtale om levering av strøm fra land skal være klar i slutten av 2018.

De utvinnbare reservene fra Ivar Aasen er beregnet til 23,3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje, 4,4 milliarder Sm3 gass og 0,9 millioner tonn NGL.