- Opprinnelsesgarantiene bidrar til at vi mister en viktig konkurransefordel

Publisert

EUs ordning med opprinnelsesgarantier for fornybar kraft undergraver både norsk verdiskapning og norske arbeidsplasser, mener NHO-foreningen NELFO.

Stortinget har sluttet seg til ordningen, som gjør det mulig for industribedrifter å etablere seg i andre land og påberope seg å bruke ren, norsk kraft – uten at dette nødvendigvis er riktig.

Ifølge ABC Nyheter innebærer ordningen at for eksempel kullkraftselskaper i andre land kan kjøpe slike fornybargarantier av norske kraftverk og deretter selge dem videre til sine kunder. Disse kundene får da en kontrakt på at strømmen de kjøper er fornybar – uansett hva slags strøm de i virkeligheten får.

– Dermed bidrar opprinnelsesgarantiene til at vi mister en viktig konkurransefordel, tilgangen til ren kraft. Man undergraver norsk verdiskaping, norske arbeidsplasser – stikk i strid med Stortingets ønske om å ta kraften i bruk til verdiskaping her, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i NHO-foreningen NELFO. NELFO organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene.

Selv Island selger opprinnelsesgarantier til aktører som befinner seg helt andre steder, enda det ikke går en eneste strømkabel ut fra Island, skriver ABC Nyheter.

I en rapport konsulentselskapet Oslo Economics utreder på vegne av Olje- og energidepartementet, skriver de i et foreløpig utkast at «Det er en risiko for at konkurrerende industribedrifter etablerer seg i land med lav fornybarandel og bruker opprinnelsesgarantier til å «grønnvaske» sin produksjon.»

(©NTB)

Les også: