Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

— Norske kraftprodusenter tjente i fjor ca. 2 milliarder kroner på å selge opprinnelsesgarantier

Norge sto for 22 prosent av alle opprinnelsesgarantier i Europa i 2018.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med fremleggelsen av resultatene for årets andre kvartal arrangerte Statkraft et pressetreff torsdag denne uken. Der fikk enerWE og andre pressefolk en prat med Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen, og et av temaene vi snakket om var opprinnelsesgarantier.

Dette er en EU-ordning som skal gi kraftprodusentene insentiver til å produsere mer fornybar energi inn i kraftsystemet ved at kundene kan etterspørre ren energi og få en dokumentasjon på at de har kjøpt strøm fra fornybare energikilder som vannkraft, vindkraft eller solenergi.

- Den underliggende trenden er at det er en stor etterspørsel spesielt etter fornybar kraft, sier Rynning-Tønnesen.

For mange større aktører er det viktig å vise at de tar klimaproblemene på alvor, og da er det å bruke ren fornybar energi en vesentlig del av selskapenes ambisjoner om å bli klimanøytrale. Det har ført til økt etterspørsel og økt betalingsvilje.

- Etterspørselen etter opprinnelsesgarantiene har økt til 518TWh i 2018, sier Rynning-Tønnesen.

Han forventer at denne trenden bare vil fortsette å øke.

Samtidig er ikke opprinnelsesgarantier en helt problemfri tilnærming. Det er i praksis en teoretisk regneøvelse med noen helt konkrete mangler. I praksis er det ikke mulig å vite hvorvidt strømmen man bruker kommer fra et kullkraftverk eller fra vindkraft, solcellepaneler eller vannkraft.

All strømmen som produseres mates inn på strømnettet og tas ut av de som forbruker den. Dette sammenlignes ofte med pengesystemet der man kan sette inn 1000 fysiske kroner i en bank for så å ta ut tilsvarende 1000 kroner i en minibank et helt annet sted. Da er det naturlig nok ikke de samme sedlene som omsettes, men det har blitt satt inn like mye penger som det har blitt tatt ut. Slik fungerer også strømnettet, og dermed kan man garantere at et kjøp av en opprinnelsesgaranti tilsvarer strømmengden som har blitt produsert fra ren fornybar energi.

- Man har revisjon på at fornybar kraft bare kan selges en gang, sier Rynning-Tønnesen.

Norge er forøvrig den største produsenten av fornybarsertifikater i Europa, og det er fordi vi er i en ganske unik posisjon med store mengder vannkraft og etterhvert også en økende mengde vindkraft. I praksis har vi tilnærmet 100 prosent fornybar energi i vårt strømnett, og det gjør det mulig å utstede store mengder med opprinnelsesgarantier som kan selges på markedet.

- I Norge ble det i fjor utstedt garantier på 138 TWh, litt mer enn normalutstedelse i Norge. Det utgjorde 22 prosent av alle fornybargarantier i Europa, sier Rynning-Tønnesen.

Samtidig viser dette noe av problemet med opprinnelsesgarantier. For selv om Norge har produsert all strømmen som vi utsteder opprinnelsesgarantier for, så har vi ikke fysisk eksportert 138 TWh med strøm ut av landet. Så stor kapasitet er det rett og slett ikke på utenlandskablene, og slike utslag er det flere av.

- Til og med Island har fornybare sertifikater selv om de ikke har en eneste kabel til Europa, sier Rynning-Tønnesen.

Selv om strømmen ikke fysisk eksporteres i samme størrelsesordenen som opprinnelsesgarantiene vil tilsi, så betyr det ikke at ordningen ikke har reell effekt.

Opprinnelsesgarantier gir fornybare energikilder en ekstra inntektskilde på toppen av det de allerede får betalt for strømmen, og det gjør det mer lukrativt å bygge ut mer fornybar energi.

- Prisen har variert mellom en halv og to euro per MWh, sier Rynning-Tønnesen.

Det tilsvarer en ekstra avanse på mellom 0,5 og 2 øre/kWh til kraftprodusentene, og for de norske kraftprodusentene utgjør det et betydelig beløp hvert år.

- Norske kraftprodusenter tjente i fjor ca. 2 milliarder kroner på å selge opprinnelsesgarantier, sier Rynning-Tønnesen.

Han legger til at dette kommer alle nordmenn tilgode ettersom ca. 80 prosent av kraftprodusentene i Norge eies av staten, fylkeskommunene og kommunene. I tillegg bidrar kraftprodusentene med store beløp til fellesskapet i form av skatteinntekter.

Statkraft-sjefen er klar på at han mener systemet med opprinnelsesgarantier er et godt system, og at det er viktig også for Norge selv om mange her er kritiske til ordningen.

- Jeg mener at dette systemet er bra. Det gir kundene mulighet til å kjøpe mer fornybar kraft, og vi trenger den drakraften som er fra kundene, sier Rynning-Tønnesen.

Samtidig er han også åpen for at ordningen har forbedringspotensiale.

- Det kan sikkert forbedres på noen punkter, men det er grunnleggende rett at vi har et system der kundene får lov til å kjøpe fornybar energi, sier Rynning-Tønnesen.

Powered by Labrador CMS