Fra Scandpower til Lloyd’s

Hvordan sikre merkevaren etter et oppkjøp? Inge Asgeir Alme, Vice Precident Business Development, Lloyds Register Consulting delte denne uken sine erfaringer på Energy Communication Conference fra prosessen med å kommunisere nye produkter, tjenester og nytt selskapsnavn i en oppkjøpssituasjon. Etter oppkjøpet av Scandpower tok Lloyd`s Register Consulting grep om brandingen av selskapet. De første tre … Continued

Hvordan sikre merkevaren etter et oppkjøp?

Inge Asgeir Alme, Vice Precident Business Development, Lloyds Register Consulting delte denne uken sine erfaringer på Energy Communication Conference fra prosessen med å kommunisere nye produkter, tjenester og nytt selskapsnavn i en oppkjøpssituasjon.

Etter oppkjøpet av Scandpower tok Lloyd`s Register Consulting grep om brandingen av selskapet. De første tre årene etter oppkjøpet valgte man en løsning med dual branding der begge selskapene hadde sine logoer med i den grafiske profilen.

I retrospekt  kunne nok perioden med dual branding vært kortere, sier Alme. Etter tre år byttet selskapet navn og fjernet en av to logoer.

I dette skiftet ble informasjonskampanjer, direkte kontakt med alle kunder, bruk av LinkedIn og annonsering viktige virkemidler for å forankre profilen.

Kort tid etter dette, valgte konsernet å endre logo og grafisk profil, dette ble trinn tre i prosessen.

Du ser logoen til Lloyd’s Register Consulting på svingdøra på Sola Flyplass når du forlater Stavanger, skjøt Chul Christian Aamodt, konferansier og Ansvarlig redaktør i enerWE.no inn etter foredraget.

Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE AS har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS. Det opplyses også om at Lloyd’s Register Consulting er kunde av enerWE AS.