Forventer at petroleumsvirksomheten bidrar med 250 milliarder kroner i år

Publisert

I det reviderte statsbudsjettet som ble lagt frem i dag, anslår regjeringen at statens inntekter fra petroleumsvirksomheten totalt vil bringe inn 249,3 milliarder kroner i år. Det er markant mer enn de 194,4 milliardene petroleumsinntekten bidro med i fjor, og de 152,6 milliardene som ble dratt inn i 2016.

Høyere oljepris er den naturlige forklaringen, og den høye oljeprisen vil sannsynligvis også bidra til at inntektene fra norsk sokkel blir enda høyere enn det det reviderte statsbudsjettet legger til grunn. Det er fordi regjeringen forventer en gjennomsnittlig oljepris på 445 kroner fatet, og oljeprisen har så langt i år ligget på 535,78 kroner fatet i snitt.

Petroleumsinntektene i år forventes å fordele seg på 112 milliarder kroner i fra skatter og avgifter, mens de resterende 137,3 milliardene kommer fra andre oljeinntekter. Det inkluderer blant annet statens direkte økonomiske engasjement og Petoro. Petoro har forøvrig allerede bidratt med 32,5 milliarder kroner i årets første kvartal.

Nå går ikke olje- og gassintektene rett inn på statsbudsjettet. De overføres til oljefondet, og så hentes pengene derfra for å balansere statsbudsjettet. I det reviderte statsbudsjettet legges det opp til å bruke 225,5 milliarder kroner. Det betyr at petroleumsinntektene som skyves inn i oljefondet er større enn summen som taes ut.

249,3 milliarder kroner betyr forøvrig at petroleumsinntektene utgjør 19,1 prosent av statsbudsjettet. Det er forøvrig nok til å dekke hele forsvarsbudsjettet (55 mrd), all høyere utdanning og fagskolene (39 mrd) og alle de regionale helseforetakene (148 mrd) og likevel ha 7 milliarder kroner til overs til andre formål.