Bilde av kamera

Det blir uansett galt

Spår utbyttekutt for Statoil. Det kraftige oljeprisfallet har ført til at Statoil ikke tjener nok til å opprettholde både dagens investerings- og utbyttenivå. Det mener aksjeanalytiker Christian Yggeseth, som sier til Dagens Næringsliv at selskapet allerede før oljeprisfallet ikke kunne dekke utbytte og investeringer med pengene fra olje- og gassproduksjonen. Nå er utsiktene for selskapets … Continued

Spår utbyttekutt for Statoil.

Det kraftige oljeprisfallet har ført til at Statoil ikke tjener nok til å opprettholde både dagens investerings- og utbyttenivå.

Det mener aksjeanalytiker Christian Yggeseth, som sier til Dagens Næringsliv at selskapet allerede før oljeprisfallet ikke kunne dekke utbytte og investeringer med pengene fra olje- og gassproduksjonen. Nå er utsiktene for selskapets operasjonelle kontantstrøm enda mørkere:

Statoil vil bli tvunget til å kutte både i investeringer og utbytte, sier Yggeseth og anslå at utbyttet må halveres, selv om det vil sende aksjekursen ned.

Etter hans oppfatning burde Statoil nå bruke penger på å øke investeringene for å oppnå en produksjonsvekst.

Tviler
Neste fredag kommer resultatene for fjerde kvartal 2014. Onsdag la Statoil ut en sammenstilling av hva 31 analytikere venter : En nedgang i resultatet på 16 milliarder kroner fra 42,3 til 26,3 milliarder kroner, altså et fall på 38 prosent, sammenlignet med samme kvartal i 2013.

Etter resultatframleggelsen neste fredag arrangerer Statoil sin tradisjonelle kapitalmarkedsdag, med forventninger på kort og lang sikt. I motsetning til Yggeseth tror ikke analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier at Statoil vil endre utbyttepolitikken, verken da eller før en ny toppsjef er på plass i konsernet:

Statoil har mange store og langsiktige valg som skal gjøres. Alt henger sammen. Hva skal produksjonen være om fem til ti år? Hvor mye skal selskapet lete? Hvor mye skal det investere? Hvilken oljepris skal Statoil tro på, og hvilket utbytte skal Statoil betale? En ny toppsjef må få et ord med i laget her, sier han.

Selg unna
Statoil-aksjen har falt mer enn 15 prosent de siste tre månedene, som følge av oljeprisfall til rundt 50 dollar fatet og svekket kronekurs. Kutt i utbytte vil føre til ytterligere fall. Prisen per aksje falt torsdag formiddag til under 130 kroner.

Både Yggeseth og Olaisen anbefaler å selge Statoil-aksjer nå.

Aksjeanalytiker Teodor Sveen Nilsen i Swedbank anbefaler derimot å kjøpe Statoil-aksjer. Han begrunner det med at oljeprisen vil gå opp, Statoil vil kutte i investeringsnivået og kostnadene.

Hva angår utbyttekutt har han følgende oppfatning:

Uansett hva Statoil gjør nå, blir det galt. Selskapet har lovet at utbyttenivået skal holdes. Samtidig er varen selskapet selger halvert i pris. Kontantstrømmen etter utbytte er negativ. Da vil mange si det er god selskapsstyring å kutte i utbyttet.