Tørr brønn for Lundin

Brønnen er plugget og forlatt. Lundin Norge har avsluttet boringen av en brønn nordøst for Ormen Lange-feltet i Norskehavet, uten å finne petroleum. Selskapet har de siste årene vært blant de ledende innen leting på norsk sokkel og er blant annet sterkt delaktige i feltene Edvard Grieg og Johan Sverdrup. Selv om det i undersøkelsesbrønn … Continued

Brønnen er plugget og forlatt.

Lundin Norge har avsluttet boringen av en brønn nordøst for Ormen Lange-feltet i Norskehavet, uten å finne petroleum.

Selskapet har de siste årene vært blant de ledende innen leting på norsk sokkel og er blant annet sterkt delaktige i feltene Edvard Grieg og Johan Sverdrup.

Selv om det i undersøkelsesbrønn 6405/12-1 ble funnet spor av gass i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet, klassifiseres brønnen som tørr, opplyser Oljedirektoratet.

Brønnen ble boret på 418 meter havdyp. Den blir nå plugget og forlatt.