Statoil kjøper seg opp

Styrker sin tilstedeværelse på både norsk og britisk sokkel. Den 2. oktober 2015 kjøpte Statoil en andel på 24 prosent av First Oil på britisk side av Alfa Sentral-feltet for 15 millioner USD, skriver selskapet i en pressemelding. Alfa Sentral er et gass- og kondensatfelt som inneholder 60 millioner fat oljeekvivalenter, og skal etter planen … Continued

Styrker sin tilstedeværelse på både norsk og britisk sokkel.

Den 2. oktober 2015 kjøpte Statoil en andel på 24 prosent av First Oil på britisk side av Alfa Sentral-feltet for 15 millioner USD, skriver selskapet i en pressemelding.

Alfa Sentral er et gass- og kondensatfelt som inneholder 60 millioner fat oljeekvivalenter, og skal etter planen kobles opp til eksisterende infrastruktur for Sleipner-feltet på norsk sokkel, som Statoil er operatør for. Alfa Sentral vil derfor øke utnyttelsen av Sleipner-anleggene.

– Vi har i Statoil satt oss ambisiøse mål for fremtidig aktivitet, produksjon og verdiskaping. Denne handelen viser potensialet som ligger både på britisk og norsk side av kontinentalsokkelen. Med oppkjøpet i Alfa Sentral øker vi ressursgrunnlaget og styrker arbeidet med å videreutvikle Sleipner-området fram mot 2030, sier Mette Halvorsen Ottøy, områdedirektør for Drift Sør i UPN.

Gjennom denne transaksjonen får Statoil en eierandel på 24 prosent i utvinningstillatelse P312 på britisk sokkel. Sammen med PL046 på norsk sokkel dekker disse to tillatelsene Alfa Sentral-feltet. Statoil er operatør for PL046 med en eierandel på 62 prosent.

Statoil har dermed økt sin eierandel i et høyt prioritert prosjekt i et av selskapets kjerneområder, og styrket sin tilstedeværelse på både norsk og britisk sokkel. Det ventes at transaksjonen avsluttes ved utgangen av 2015.

Konseptvalg for Alfa Sentral-prosjektet ble godkjent i september 2015. Forhandlinger om en samordning av feltet begynner om kort tid. En endelig investeringsbeslutning skal etter planen tas sent i 2016, med produksjonsoppstart i 2020.