Skuffende geologisk kunnskap

Castberg-frakken for stor. Statoil antyder nå at det blir krevende å ta Johan Castberg-oljen til land. Produksjonsskip til havs kan bli valgt som løsning. Det er et konkurrerende konsept som er mer tilpasset hva feltet og området inneholder. Men vi har ikke konkludert. Hvor vi ender i konseptløsning kommer vi tilbake til fram mot sommeren, … Continued

Castberg-frakken for stor.

Statoil antyder nå at det blir krevende å ta Johan Castberg-oljen til land. Produksjonsskip til havs kan bli valgt som løsning.

Det er et konkurrerende konsept som er mer tilpasset hva feltet og området inneholder. Men vi har ikke konkludert. Hvor vi ender i konseptløsning kommer vi tilbake til fram mot sommeren, sier Statoils direktør for feltutvikling i Nord-Norge, Erik Strand Tellefsen, til NTB.

Skuffelse

Letingen som skulle avdekke eventuelle tilleggsressurser til storfunnene Skrugard og Havis har vært en skuffelse. Siden mai i fjor er fire av fem letebrønner boret. Små mengder gass er påvist i tre av letebrønnene, og enda mindre mengder olje i den fjerde.

Det er langt under forventningene. Men brønnene har vært en suksess i den grad at de har gitt oss viktige svar på hvordan geologien i området er, sier Tellefsen.

For stor løsning

Med denne kunnskapen er ikke Johan Castberg-feltet alene nok til å forsvare løsningen med oljerør til land og terminal på Veidnes utenfor Honningsvåg.

Den skuffende geologiske kunnskapen vi nå har fått, tilsier at denne løsningen er et nummer for stor. Vi trenger å tilpasse frakken til en mindre oljeutbygging, sier Statoil-direktøren.

Bekymret

Oljedirektør Bente Nyland er bekymret over Statoils tanker om å droppe ilandføring til Veidnes. Da kan Olje-Norge gå glipp av strategisk viktig infrastruktur som også kan komme til nytte for andre funn. Det kan også skyve andre utbygginger fram i tid.

For øyeblikket er det Johan Castberg som er drivkraften i Barentshavet. Vi vil stille krav til Johan Castberg om at man er nødt til å tenke nabolag. Det handler om at man samler sammen nok ressurser til at man kan rettferdiggjøre den store kostnaden som er knyttet til å bygge en infrastruktur, sa Bente Nyland til NTB tirsdag.

Områdeperspektiv

På Barentshavkonferansen i Hammerfest kom også Petoro-sjef Grethe Moen og olje- og energiminister Tord Lien (Frp) med klare signaler om at de ønsker ilandføring av Castberg-oljen.

Det gjør inntrykk, og vi er nødt til å ta med oss disse signalene i diskusjonen om hva som er den beste veien videre for Johan Castberg. Vi har aldri tillatt oss å tenke kortsiktig. Vi er også aktør på blokker i området, og tar alltid et områdeperspektiv når vi gjør en utbyggingsbeslutning, sier Erik Strand Tellefsen.

Johan Castberg-feltet inneholder mellom 400 og 600 millioner fat olje og er verdens nordligste oljefelt til havs.

Det er ingen tvil om at prosjektet vil bli realisert, sier Erik Strand Tellefsen.

Vinn-vinn

Så langt er det bare Lundin som har gjort andre oljefunn av betydning i nærheten av Johan Castberg. Gotha-funnet anslås av lisenshaver Lundin å inneholde 105 til 135 millioner fat oljeekvivalenter, og Lundin skal i år bore en avgrensningsbrønn.

Vi er i dialog med Lundin. Dersom vi har noe å samarbeide om, er det vinn-vinn både for selskapene og området generelt, sier han.

©NTB