Forus East
Internasjonalt, Operatør Redaksjonen Foto: Haralt Pettersen - Statoil

Selger seg ned i Angola

Statoil kvitter seg med andel.

Statoil velger å selge sin andel på 5% i den ENI-opererte blokken utenfor kysten av Angola, leder selskapet i en pressemelding.

Denne transaksjonen er en del av Statoils kontinuerlige optimaliseringsprosess for å oppnå høyest mulig verdi og bruke våre økonomiske og organisatoriske evner på våre kjerneområder. Transaksjonen vil føre til at Statoil kan frigjøre kapital og vil bidra til større økonomisk fleksibilitet i tiden framover, sier Statoils direktør for Afrika sør for Sahara, Tove Stuhr Sjøblom.