Bilde av Johan Sverdrup

Partene er enige

Statoil som operatør for Johan Sverdrup. Partnerne bak Johan Sverdrup er enige om å anbefale at Statoil blir operatør i alle feltets faser, melder selskapet. Enigheten vil bli reflektert i samordningsavtalen for feltet som overleveres myndighetene sammen med Plan for Utbygging og Drift (PUD) i februar 2015. Statoil vil samarbeide tett med partnerne for å … Continued

Statoil som operatør for Johan Sverdrup.

Partnerne bak Johan Sverdrup er enige om å anbefale at Statoil blir operatør i alle feltets faser, melder selskapet. Enigheten vil bli reflektert i samordningsavtalen for feltet som overleveres myndighetene sammen med Plan for Utbygging og Drift (PUD) i februar 2015.

Statoil vil samarbeide tett med partnerne for å sikre en best mulig utnyttelse av ressursene i Johan Sverdrup. Målsettingen er å oppnå minst 70 prosent utvinningsgrad fra reservoaret.

Det planlegges for at feltet bygges ut med et feltsenter som legger til rette for tilkopling av ulike innretninger gjennom utbyggingens ulike faser. En slik integrert løsning vil sikre en effektiv utbygging og drift av feltet.

Statoils plan er å etablere en driftsorganisasjon for feltet i Stavanger. Samtidig vil selskapet dra nytte av partnernes og leverandørindustriens betydelige kompetanse. Johan Sverdrup vil bli en grunnpilar for verdiskaping og sysselsetting i Norge i mange tiår framover.

Partnere:

  • Utvinningstillatelse 501/501B: Lundin Norway (operatør, 40 %), Statoil (40 %), Maersk Oil (20 %)
  • Utvinningstillatelse 265: Statoil (operatør, 40 %), Petoro (30 %), Det norske oljeselskap (20 %), Lundin Norway (10 %)
  • Utvinningstillatelse 502: Statoil (operatør, 44,44 %), Petoro (33,33 %), Det norske oljeselskap (22,22 %)