Nedgang i oljereserver for Noreco

Noreco publiserer årlig reserverapport. Noreco-konsernets samlede påviste og sannsynlige (2P) olje- og gassreserver ved slutten av 2013 var 15,6 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe), sammenlignet med 21,9 mmboe året før. Konsernets netto produksjon gjennom 2013 var 1,5 mmboe, skriver selskapet i en pressemelding. De rapporterte reserveanslagene er basert på standard praksis og metodikk i bransjen, herunder … Continued

Noreco publiserer årlig reserverapport.

Noreco-konsernets samlede påviste og sannsynlige (2P) olje- og gassreserver ved slutten av 2013 var 15,6 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe), sammenlignet med 21,9 mmboe året før. Konsernets netto produksjon gjennom 2013 var 1,5 mmboe, skriver selskapet i en pressemelding.

De rapporterte reserveanslagene er basert på standard praksis og metodikk i bransjen, herunder analyse av produksjonsutvikling, reservoarmodellering og geologiske og geofysiske analyser. Evalueringene og vurderingene er utført av ingeniører med omfattende bransjeerfaring, og metodikken og resultatene er kontrollert som en del av selskapets interne prosedyrer for reserveestimering. 2P-reserveanslaget representerer de forventede feltresultatene basert på produksjonen frem til nå, selskapets forståelse av feltene og de planlagte aktivitetene i lisensene.

En uavhengig tredjepartsvurdering av alle Norecos felt som er kategorisert som reserver er utført av DeGolyer and MacNaughton. Vurderingen er basert på data fra Noreco samt full tilgang til undergrunnsdata og lisensdokumentasjon. På grunnlag av denne informasjonen har DeGolyer and MacNaughton foretatt en uavhengig vurdering av reservene. Den uavhengige vurderingen konkluderer med et reserveestimat som ligger ti prosent høyere enn Norecos totale 2P-estimat, og tjener derved som verifikasjon av selskapets eget reserveestimat.