Lundin borer tørt

Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 625, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 25/10-12 S. Brønnen er tørr, melder Oljedirektoratet. Brønnen er boret om lag 20 kilometer nordvest for 16/2-6 Johan Sverdrupfunnet i midtre del av Nordsjøen og 180 kilometer vest for Stavanger. Primært letemål for … Continued

Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 625, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 25/10-12 S. Brønnen er tørr, melder Oljedirektoratet.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer nordvest for 16/2-6 Johan Sverdrupfunnet i midtre del av Nordsjøen og 180 kilometer vest for Stavanger.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter («intra Draupne sandstein»). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Hugin- og Sleipnerformasjonene samt Statfjordgruppen).

Brønnen påtraff om lag fem meter «intra Draupne sandstein» av dårlig reservoarkvalitet. To sandsteinsintervaller på om lag 40 og 50 meter ble påtruffet i Huginformasjonen. Reservoarkvaliteten er meget god i det øverste og god i det nederste intervallet. Sleipnerformasjonen ble ikke påtruffet, mens Statfjordgruppen har noen få, tynne sandsteinslag. Draupne- og Huginformasjonene har spor av olje. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 625, som ble tildelt i TFO 2011.

Brønn 25/10-12 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2540 og 2567 meter dyp under havflaten og ble avsluttet i trias (antatt Smith Bankformasjonen). Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 116 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Island Innovator, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 26/10-1 i utvinningstillatelse 674 BS, der Lundin Norway AS er operatør.