Lite funn ved Snøhvitfeltet

Funnet er økonomisk uinteressant. Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 659, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7222/11-2. Brønnen er boret om lag 80 kilometer nordøst for Snøhvitfeltet i Barentshavet og om lag 160 kilometer nordvest for Hammerfest. Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomtrias alder (Kobbeformasjonen). Brønnen påtraff en brutto … Continued

Funnet er økonomisk uinteressant.

Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 659, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7222/11-2.

Brønnen er boret om lag 80 kilometer nordøst for Snøhvitfeltet i Barentshavet og om lag 160 kilometer nordvest for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomtrias alder (Kobbeformasjonen).

Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på om lag 30 meter i Kobbeformasjonen, hvorav om lag 20 meter i sandsteiner, med langt dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Det ble også påtruffet flere tynne sandsteinslag dypere ned i Kobbeformasjonen, men disse var tette.

På grunn av de dårlige reservoaregenskapene, var det ikke mulig å etablere gradienter fra trykkmålingene. Ingen olje/vann kontakt ble derfor påtruffet. Foreløpige vurderinger av funnet er at det er økonomisk uinteressant.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En formasjonstest (mini-DST) er utført, men den viste meget dårlige strømningsegenskaper.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 659.

Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2918 meter under havflaten, og ble avsluttet i Klappmyssformasjonen av tidligtrias alder. Havdypet er 338 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7222/11-2 ble boret av boreinnretningen Transocean Barents som nå skal til utvinningstillatelse 607 for å bore undersøkelsesbrønn 7218/8-1, der GDF SUEZ E&P Norge AS er operatør.

Kilde: npd.no