Funn på Geitungen

Avgrensningsbrønn ga funn. Partnerne i utvinningstillatelse 265, i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 16/2-19, på den nordlige marginen av Johan Sverdrup-feltet. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 4,5 meter i sandstein som antas å være fra Statfjordformasjonen. Partnerne i lisensen har besluttet å bore et sidesteg omtrent 1 000 meter mot sørvest for å … Continued

Avgrensningsbrønn ga funn.

Partnerne i utvinningstillatelse 265, i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 16/2-19, på den nordlige marginen av Johan Sverdrup-feltet.

Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 4,5 meter i sandstein som antas å være fra Statfjordformasjonen. Partnerne i lisensen har besluttet å bore et sidesteg omtrent 1 000 meter mot sørvest for å avklare den nordlige utstrekningen av sandsteiner i Draupneformasjonen, som hovedreservoaret på Johan Sverdrup består av.

Rettighetshaverne er Statoil (operator, 40 prosent), Petoro AS (30 prosent), Det norske oljeselskap ASA (20 prosent), Lundin Norway AS (10 prosent).

Kilde:detnor.no