centrica
Funn, Operatør Redaksjonen Foto: enerWE

Centrica finner gass

20 km. nordøst for Aasta Hansteen.

Centrica Resources Norge AS er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6707/10-3 S, melder Oljedirektoratet. Brønnen er boret om lag 20 kilometer nordøst for Aasta Hansteenfeltet i Norskehavet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom to og åtte milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Rettighetshaverne skal vurdere brønnresultater med tanke på lønnsomhet.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 528 B. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde, som tillegg til utvinningstillatelse 528.

Annonse
Ads banner