Gladsak: Statoil skal drive Åsgard A helt fram til 2030

Publisert

– Morten Loktu, Sjef for Drift nord har litt fleipete «bestilt» at Statoil skal gjøre et nytt stort nytt funn.

Statoil skal drive Åsgard A helt fram til 2030 og driften skal fortsatt styres fra Stjørdal i Nord-Trøndelag.

– Vi har studert og bekreftet at det tekniske ligger til rette for at plattformen kan fortsette til 2030 uten at den må tas i land. Modifikasjonene som må gjøres for å drive fram til 2030 kan skje til havs, sier Torje Saur, direktør for områdeutvikling i Drift nord i Statoil, til Stjørdalens Blad.

Saur presenterte torsdag oljeselskapets aktivitet i Norskehavet og Barentshavet på Norskehavskonferansen på Scandic Hell.

Saur sier alle i partnerskapet på Åsgard nå er enige om at plattformen skal drives helt fram til 2030.

--- Reklame (Saken fortsetter under)

https://vimeo.com/159480424

– Det tekniske ligger til rette, og det ser nå også ut som om ressursene i bakken for å få det til også er der, sier han.

Dermed vil driften av denne plattformen fra Statoils kontor på Tangen fortsette i fem år til. Tidligere var planen at anlegget skulle ut av drift i 2025.

Statoil har som mål å opprettholde dagens nivå av olje- og gassproduksjon fram til 2030. Ifølge presentasjonen under Norskehavskonferansen forutsetter det at man gjør nye oljefunn.

– Morten Loktu, Sjef for Drift nord har litt fleipete «bestilt» at vi skal gjøre et nytt stort nytt funn. Han kaller dette store funnet i Barentshavet Johan Nygaardsvold. Her samarbeider letekontoret på Stjørdal med de andre letekontorene i Statoils Drift nord om letingen, sier Saur.