Skal investere 3,5 mrd!

Publisert

Statoil og selskapets partnere har levert en plan for utbygging og drift av Utgard-funnet i Nordsjøen til norske og britiske myndigheter.

Planen for feltet som rommer utvinnbare reserver på anslagsvis 56,4 millioner fat oljeekvivalenter, ble levert tirsdag. De planlagte investeringene beløper seg til 3,5 milliarder kroner, opplyser Statoil,

– Vi ser at utbyggingen vil være trygg og lønnsom, også med de olje- og gassprisene vi ser i dag, sier porteføljedirektør Atle Reinseth i Statoil til NTB.

Ett fat nordsjøolje kostet tirsdag rundt 45 dollar.

Gammelt funn

Utgard strekker seg over den norsk-britiske sokkelgrensen, og det meste av reservene ligger på norsk side.

– Utgard er den første Statoil-utbyggingen på mange år som utvinner ressurser på tvers av midtlinjen, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Utgard, som tidligere het Alfa Sentral, ble funnet i 1982 og ligger 21 kilometer fra Sleipner-feltet. Funnet har vært vurdert utbygd flere ganger tidligere.

– Tidligere har det ikke vært økonomi i Utgard-prosjektet, som er to felt på tvers av landegrensene. Vi har nå klart å komme til enighet om utbyggingsløsninger og i samarbeid med lisenshaverne og britiske og norske myndigheter fått lønnsomhet i Utgard, sier feltets prosjektdirektør Tom Elseth til NTB.

Høyt CO2-innhold

Gass og kondensat fra Utgard skal sendes i en ny rørledning til Sleipner-feltet for prosessering og videre transport til markedet.

Elseth understreker også at feltet har et høyt CO2-innhold og derfor krever CO2-fjerning og -lagring, noe som nå lar seg gjøre på Sleipner.

Det er også andre grunner til at feltet først nå blir bygd ut.

– Vi har de siste årene jobbet målrettet med å få til forbedringer i standardisering og forenklinger. Vi bruker i langt større grad «hyllevareprodukter» i prosjektene. Samtidig har leverandørindustrien bidratt positivt med forbedringer og forenklinger, sier Elseth.

Vår viktigste næring

Utgard-brønnene kommer etter planen i produksjon i slutten av 2019.

– Utgard bidrar til å opprettholde produksjonen og øker utvinningsgraden fra sokkelen, og prosjektet viser at forbedringsarbeidet i industrien skaper lønnsomme utbygginger, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Han sier petroleumsnæringen er, og vil fortsatt være, Norges viktigste næring i mange, mange år fremover. (©NTB)