- Denne transaksjonen gjenspeiler Statoils sterke tro på letepotensialet på norsk sokkel

Publisert

Statoil og Tullow Norge AS er blitt enige om en transaksjon der Statoil øker sin eierandel i fire lisenser på norsk sokkel. Transaksjonen omfatter Wisting-funnet i Barentshavet. Det skriver Statoil i en pressemelding.

- Denne transaksjonen gjenspeiler vår sterke tro på letepotensialet på norsk sokkel, og vår forpliktelse til å skape verdier i Barentshavet, sier Jez Averty, Statoils direktør for leting i Norge og Storbritannia.

Statoil har bygget opp en betydelig leteportefølje i Barentshavet gjennom lisensrunder og transaksjoner. Gjennom denne transaksjonen vil Statoil ha den største eierandelen i Wisting-funnet, som hittil er det eneste store funnet i Hoop-området i Barentshavet. Statoil har en sterk posisjon i Hoop-området, og ser ytterligere letepotensial som kan gi synergieffekter i området.

  • Les også: Tullow Oil legger ned virksomheten i Norge
  • - Vi ønsker å bidra med vår erfaring, kompetanse og teknologi for å sikre en effektiv og lønnsom utvikling av Wisting-funnet. Statoil har utviklet nye teknologier, som for eksempel undervannskonseptet Cap-X, og fremmet industrisamarbeid om leteaktiviteter gjennom Barents Sea Exploration Collaboration (BaSEC) for å levere sikre og effektive operasjoner, sier Averty.

    Det må gjøres nye og betydelige funn for å opprettholde produksjonen på norsk sokkel, og tilførsel av ressurser fra Nord-Norge er sentralt for å nå dette målet. Oljedirektoratet anslår at de utvinnbare ressursene i Wisting-funnet er på 241 millioner fat oljeekvivalenter (foe).

    Avtalen gir også tilgang til interessante leteprospekter i Norskehavet og Barentshavet, som vil bli modnet for eventuell boring i 2018.

    Transaksjonen er betinget av godkjenning fra myndighetene.