arbeider
arbeider

Oseberg C til 2031

Publisert

Kan drives videre i krav med regelverk.

Ptil melder at Statoil har fått tillatelse til å bruke Oseberg C-plattformen og tilhørende rørledninger i ytterligere 16 år.

Oseberg C-innretningen er en integrert produksjons-, bore- og boligplattform og ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, på omkring 100 meter havdyp.

Samtykket er gitt blant annet på bakgrunn av Statoil sin dokumentasjon av vurderinger som konkluderer med at innretningen kan drives videre sikkerhetsmessig forsvarlig og i samsvar med krav i regelverket.