Omstridt oppkjøp

Published

Kan gi milliardgevinst.

Den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs kan tjene milliarder på den omstridte investeringen i det danske energiselskapet Dong Energy.

Avtalen om å la Goldman Sachs kjøpe aksjer i det som er Danmarks største energiselskap, utløste i januar full regjeringskrise. Socialistisk Folkeparti trakk seg fra det rødgrønne samarbeidet, og Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt ble tvunget til å legge en ny regjeringskabal.

Kan tjene milliarder

Nå viser det seg at Goldman Sachs kan tjene milliarder på sin investering.

Investeringsbanken betaler om lag 8 milliarder danske kroner for å kjøpe seg inn i Dong Energy, etter dagens stykkpris per aksje på 107 danske kroner.

Dong Energi offentliggjorde tirsdag at de er rede til å betale en stykkpris på 225 danske kroner per aksje fram til 2019, som et ledd i et aksjeprogram for om lag 6.200 ansatte og 250 sjefer i selskapet.

Det er en indikasjon på at man forventer at verdien av Dong kan bli fordoblet, sammenlignet med hva aksjene blir omsatt for i dag, sier direktør Kristian Weise i den danske tankesmien Cevea.

En stykkpris på 225 danske kroner innebærer at Goldman Sachs' eierandel i Dong Energy vil stige til om lag 17 milliarder danske kroner, fra om lag 8 milliarder etter dagens aksjekurs.

Brukte millioner

Tirsdag ble det også kjent at det danske energiselskapet brukte om lag 300 millioner kroner for få Goldman Sachs og danske pensjonskasser inn som aksjonærer.

Regningen til rådgivere, konsulenter, advokater, revisorer og banker beløper seg til totalt 263 millioner danske kroner, tilsvarende 297 millioner norske kroner.

Det er et betydelig beløp, men vi er tilfredse med at vi har lykkes å holde omkostningene nede på omkring 2 prosent av kapitalutvidelsen. Lignende transaksjoner i Norden viser et omkostningsnivå på om lag 3 prosent, sier kommunikasjonssjef Karsten Anker Petersen i Dong Energy.

Den danske stat eier rundt 76 prosent av selskapet, men har besluttet å selge seg ned. Regjeringen selger 18 prosent av aksjene til Goldman Sachs, mens ytterligere 7 prosent selges til to danske pensjonsselskap.

Beryktet for finanskrisen

Goldman Sachs ble beryktet i forbindelse med finanskrisen i USA, da banken både tilbød høyrisikolån til boligkjøpere og samtidig spekulerte i at boligmarkedet ville kollapse. Bakgrunnen for salget til Goldman Sachs er en avtale som den rødgrønne regjeringen i oktober 2013 inngikk om kapitalutvidelse i Dong Energy.

Energiselskapet er Danmarks største energiselskap og ble dannet da seks danske energiselskap gikk sammen i 2006. Selskapet har virksomheter i virksomhet i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Nederland, Polen, Frankrike og Storbritannia. (©NTB)

(©NTB)

Annonse

Placeholder Image