Svenskene henter IKT-hjelp fra Norge for å bedre kraftproduksjon

Kjøper seg inn i system som skal håndtere de stadig raskere svingningene i kraftproduksjonen. Svenska Kraftnät (SvK) kjøper seg inn i Statnetts IKT-system, som skal håndtere de stadig raskere svingningene i kraftproduksjonen som følge av mer fornybar energi. Balanserer nordisk kraftsystem På grunn av mangelen på slike IKT-verktøy som kan håndtere slike krav, har Statnett utviklet … Continued

Kjøper seg inn i system som skal håndtere de stadig raskere svingningene i kraftproduksjonen.

Svenska Kraftnät (SvK) kjøper seg inn i Statnetts IKT-system, som skal håndtere de stadig raskere svingningene i kraftproduksjonen som følge av mer fornybar energi.

Balanserer nordisk kraftsystem

På grunn av mangelen på slike IKT-verktøy som kan håndtere slike krav, har Statnett utviklet et eget system som er i stand til å balansere det nordiske kraftsystemet.

– Behovet for å bruke IKT-verktøy for å opprettholde kraftbalansen kommer til å øke markant fremover. For oss er det en stor fordel å ta i bruk et system vi vet fungerer fordi det allerede er i bruk i Statnett, sier Bo Krantz, avdelingssjef for stab og samordning i Svenska Kraftnät i pressemeldingen fra Statnett.

Systemet som har fått navnet LARM har vært i drift siden 2011, og nå kjøper altså SvK seg inn i systemet. Sammen med Statnett skal de videreutvikle markedsløsningen sammen med Statnett for videre felles drift av det nordiske kraftsystemet.

Nye strømkabler kobler Norge til Tyskland og England

IKT-systemet skal sammen med nye strømkabler gjøre det lettere å få til et grønt skifte i kraftforsyningen i Norge og andre land. Det er en økning i investering i fornybar energi i Europa allerede, og spesielt i Tyskland hvor det på få år er bygd 40 000 vindmøller og 1,4 millioner solanlegg.

Innen få år vil Norge kobles til Tyskland og England gjennom nye strømkabler. Så i kombinasjon med den økte satsningen på fornybar energi ute i Europa, Norges ressurser innen vannkraft og LARM vil det bli lettere å få til et grønt skrifte for fremtidig energidistribusjon og bruk.

Statnetts landsentral, som er bindeleddet mellom kraftmarkedet og kraftsystemet som tok nevnt systemet i bruk allerede i 2011. LARM fungerer slik at det mottar bud fra kraftprodusenter og større forbrukere som kan benyttes for å balansere kraftsystemet. Det er en komplisert prosess som LARM gjør mere effektivt enn tidligere.

Vil spare norske strømkunder for mer enn 100 millioner kroner

Nå som SvK blir med på investeringen i LARM, vil det spare norske strømkunder for mer enn 100 millioner kroner. Samtidig er det muligheter for større besparelser i fremtiden når som begge selskapene skal dele på kostnadene for både videreutvikling og drift av systemet.

Samtidig holder de døren åpnet for at flere nordiske land kan inviteres inn i et nystartet IT-selskap. Noe som kan gjøre systemet og fordelingen av kraft enda mer effektivt i fremtiden.