Skiferolje truer oljepris

…forteller Redaktør i Financial Times. Javier Blas er Redaktør i Financial Times innen fagområdet råvarer. Blas har en meget god kunnskap innen olje- og gassmarkedet. De siste par årene har han vært spesielt opptat av utviklingen for skiferolje- og gass, og hvilke påvirkning denne får for prisen på olje og gass verden over. Sentralt for … Continued

…forteller Redaktør i Financial Times.

Javier Blas er Redaktør i Financial Times innen fagområdet råvarer. Blas har en meget god kunnskap innen olje- og gassmarkedet. De siste par årene har han vært spesielt opptat av utviklingen for skiferolje- og gass, og hvilke påvirkning denne får for prisen på olje og gass verden over.

Sentralt for Blas råvareanalyser er politikernes rolle og sosiale følger av endringer i prisen. Innen oljemarkedet har han i mange år fulgt OPECs posisjon og kartelllets muligheter til å påvirke oljeprisen gjennom å skru oljekranen opp eller igjen.

På Skagensfondenes Nyttårskonferanse forteller han om trusselen som skifterolje utgjør for oljeprisen.

Du må se på det globale markedet, sier Blas. Det er mye som skjer akkurat nå. USA pleide tidligere å kjøpe mye olje fra Nigeria. Deler av dette erstatter de nå med skiferolje.

Kostbart

Utvinning av skiferolje er dyrt.

Kostnaden for å lete og finne skiferolje har økt, forteller Blas. Det er en utfordring at teknologien er dyr, og det er vanskelig å gjenbruke teknologien innenfor andre områder.

Blas påpeker at dette har vel så mye med politikk og finansmarkedets mekanismer som det har med teknologi å gjøre.

Oljepris – Timing is everything

Det som tok knekken på oljeprisen på 80-tallet var kombinasjonen mellom tilgjengelig olje, og redusert behov for olje, forteller Blas.

Dersom økningen i skiferolje kommer samtidig som vi har stabil etterspørsel, så vil det ikke utgjøre en trusel, sier Blas. Men dersom etterspørselen går noe ned samtidig som skiferoljen entrer markedet for fullt, da vil det medføre en sterk nedgang i oljeprisen, og store utfordringer med mange aktører.

Jeg har vanskelig for å se at oljeprisen under 90. Worst case scenario 80. Så overordnet har ikke Norge alt for mye å frykte, sier Blas.

Rykter påvirker oljeprisen

Blas forteller at rykter gir store svingninger i oljeprisen, også i tider der tilbud og etterspørsel holder seg stabilt.

Vi ser at  artikler og nyheter som publiseres i media ofte oversettes til ulike språk, forteller Blas. Underveis forsvinner noe av innholdet, mens annet legges til. I løpet av kort tid så har nyheten endret form, og når den kommer tilbake til landet den først ble publisert i, så kan endringen i nyheten medføre stor rykteflom som påvirker oljeprisen. Rykteflommer gir store svingninger i oljeprisen.

Gasspris

Om to år er det sannsynlig at vi vil se et stort press på gassprisen, og at denne skal ned forteller Blas. Det er  ikke veldig gode nyheter for Norge.

Denne artikkelen vil oppdateres forløpende.