Kutter 200 årsverk på Mongstad

200 årsverk må bort frem til 2016. Statoil Mongstad har kuttet rundt 250 årsverk siste fire årene. Nå må ytterligere 200 årsverk bort fram til 2016. Vi er i en tøff bransje med hard konkurranse mellom raffineriene i Europa. Etter et overskudd i 2012 kommer vi ut med minus i 2013, og vi har krav … Continued

200 årsverk må bort frem til 2016.

Statoil Mongstad har kuttet rundt 250 årsverk siste fire årene. Nå må ytterligere 200 årsverk bort fram til 2016.

Vi er i en tøff bransje med hard konkurranse mellom raffineriene i Europa. Etter et overskudd i 2012 kommer vi ut med minus i 2013, og vi har krav på oss om å forbedre resultatet med rundt en milliard i løpet av de neste årene, opplyser fungerende direktør Øystein Austrheim på Statoil Mongstad til lokalavisen Strilen.

Reduksjonene vil komme både i innleide årsverk og egen bemanning.

Austrheim er optimist og tror de vil klare å innfri de nye kravene fra ledelsen i Statoil.

De ansatte har stått på for å klare de kuttene vi har gjort til nå. Jeg føler at det fortsatt er gnist i organisasjonen med hensyn til å takle nye kutt og tiltak som øker inntjeningen, sier Austrheim.

Informasjonssjef Morten Eek i Statoil sier den økonomiske situasjonen er alvorlig.

Selv om 2013-regnskapet ikke er klart, vet vi at fjoråret ble et av de mest krevende, sier han til Stavanger Aftenblad.

Statoil ser ikke for seg at markedene bedrer seg i overskuelig framtid, og venter en enda tøffere situasjon for oljeraffineriene på Mongstad og i Kalundborg i Vest-Danmark framover. De årlige driftsutgiftene på Mongstad skal ned med 28 prosent fra 2,5 milliarder kroner – altså skal 700 millioner spares. Samtidig skal inntektene økes med 300 millioner.

Eek sa i januar at målet er at de som ble overtallige ved landanleggene skal få tilbud om andre stillinger i Statoil, og at det sammen med naturlig avgang gjør at ingen vil bli sagt opp.

©NTB