Oluf Ulseth takker for seg

Publisert

- Kan du beskrive tiden i Energi Norge med tre ord?

- Hektisk, morsom og allsidig.

- Hva er du mest stolt av å ha fått til i Energi Norge?

- Jeg er stolt over hvordan vi har talt næringens sak og alt hva vi sammen har oppnådd av forbedringer for fornybarnæringen i denne perioden. Vi har utviklet og profesjonalisert organisasjonen i arbeidet med rammebetingelser, som jeg tror også har gjort oss til en bedre partner for andre samfunnsaktører. Det har vært viktig for meg at Energi Norge bidrar til et sterkere NHO-fellesskap, og til å løfte det europeiske perspektivet i utvikling av fornybarnæringen. Og så er jeg veldig stolt av visjonen om at Norge skal bli det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Den tar tak i klimautfordringene på en ordentlig måte, samtidig som den viser potensialet for grønn verdiskaping.

- Hva skulle du gjerne gjort annerledes?

- Det er flere ting, men det dveler jeg ikke ved i dag.

- Hvilken enkeltperson har inspirert deg mest i jobben?

- Jeg inspireres av mange, men jeg vil gjerne trekke frem Kristin Skogen Lund som jeg synes har bidratt til at NHO i dag fremstår sterkere og bedre enn noen gang. NHO er ikke et konsern, men en sammenslutning av landsforeninger. Det krever god ledelse å samle troppene, sikre utvikling og samtidig være en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Det er utrolig bra at Ole Erik Almlid er den som skal føre dette arbeidet videre.

- Hva er Energi Norges største utfordring?

- Vi har utfordringer på flere plan. Energipolitikk handler i stadig større grad om hvordan vi bruker energi, som gjør at vårt tradisjonelle fokus på energiproduksjon må suppleres. Vi har de siste årene engasjert oss på stadig nye områder; elektrifisering av sokkelen, fiskeoppdrett, fergetransport og anleggsplasser. Samtidig blir regelverket stadig mer europeisk og internasjonalt. Som organisasjon er det en utfordring å hele tiden være relevant for medlemmene og samfunnet rundt oss, og å være på riktig sted til riktig tid når vi har budskap som skal nå ut. Relevant for medlemmene gjelder både hvilke saker vi arbeider med, men også at alle medlemmer opplever at vi er der for dem. Og så er det jo en utfordring at elsykkelen vi har på kontoret til møter brukes altfor lite. Her på Majorstuen danker elektrisk T-bane vanligvis ut elektrisk sykkel.

- Hva kommer du til å savne mest når du slutter?

- Gode kolleger og bredden av problemstillinger på energifeltet. Noe av det morsomste har vært de interne møtene der vi samler en gjeng eksperter på ulike områder for å finne ut hvordan vi skal angripe et nytt problem, eller hvordan vi skal greie å formidle budskapet vårt på en god måte. Og så blir det jo et sug etter godteri og kaffe med gode kollegaer på fredager klokken to.

- Hva ønsker du å gjøre videre?

- Jeg ønsker å jobbe med noe som kombinerer energi, marked og ledelse. På hvilken måte vet jeg ikke ennå.

Intervjuet er skrevet av Energi Norge, og gjengitt med tillatelse.