Oljesyke i vest tømmer medisinskapet

Publisert

KOMMENTAR av Kristian Skårdalsmo, NTB

Norsk økonomi er ikke rammet av hjerteinfarkt, men snarere av lokal oljesyke. Smertene er avtagende, men hva om medisinen slutter å virke?

Etter over to år med oljebrems er fasiten at medisinen har dempet betennelsen i Norges sørvestlige hjørne kraftig. En cocktail av rentekutt, oljepenger og reallønnsnedgang har sendt kronen nedover, styrket konkurranseevnen og holdt aktiviteten oppe.

Ekspertene mener de berømte støtdemperne har fungert godt, og at norsk økonomi går mot friskmelding i form av konjunkturoppgang over nyttår.

Men resonnementet hviler på at medisinen vil fortsette å virke, at dosene er tilstrekkelige og at sykdomsforløpet og omgivelsene ikke endres.

Kan det tas for gitt?

Støtdempere

En styringsrente på 0,5 prosent har virket etter hensikten – kronen har svekket seg kraftig og bedret norske bedrifters eksportevne. Hele effekten av dette er trolig fortsatt ikke tatt ut.

Samtidig betyr det rekordlave rentenivået at muligheten for nye reduksjoner er små. Analytikerne tviler dessuten på om nye kutt vil ha noen særlig effekt. Det betyr i så fall at det neppe er mer å hente i rentesettingen.

I budsjettpolitikken har regjeringen dundret på med stadig flere oljekroner – i 2017 over 225 milliarder av dem. Det sørger for solid fart i økonomien, men en slik stimulering kan ikke opprettholdes særlig lenge uten å spise av selve fondet.

Økonomene er derfor ikke i tvil: Bruken av oljepenger må snart reduseres.

Også forsiktige lønnsoppgjør har gjort økonomien godt, men alt tyder på at lønnsveksten når et mer normalt nivå neste år. Det kan bety økt forbruk, men også økte kostnader for bedriftene.

Oppsummert: Økte doser medisin – i form av nye rentekutt, flere oljekroner eller ytterligere reallønnsnedgang – er ikke særlig realistisk for å påskynde friskmeldingen av norsk økonomi.

Oljepris og oljebrems

Konklusjonen om konjunkturoppgang i 2017 hviler dessuten på flere forutsetninger helt utenfor behandlingsapparatets kontroll, først og fremst økt oljepris.

Betydningen oljeprisen har for norsk økonomi, kan vanskelig overvurderes, og en stagnasjon eller nedgang får store følger. Som Statistisk sentralbyrå skriver: En oljepris som ligger 10 dollar under den forutsatte, vil langt på vei slå beina under konjunkturoppgangen i Norge.

Selv om boliginvesteringene tar seg kraftig opp, stuper oljeinvesteringen videre nedover neste år og bidrar slik til at problemene i sørvest ikke blir borte. I klartekst betyr det færre oppdrag for leverandører både ute og hjemme, rigger i opplag og fortsatt høy ledighet i sørvest.

Det store lyspunktet er det gigantiske Johan Sverdrup-feltet, som i Statoil-kantinen visstnok beskrives som oljeindustriens Noahs ark.

Oppsummeringen er uansett at et nytt oljeprisfall og påfølgende investeringstørke vil kunne forverre situasjonen i sørvest.

Først i 2017 får vi svar på om betennelsen snart er leget og pasienten frisk, eller om oljesyken blir kronisk og forverrer seg. (©NTB)

Les også: