Oljeselskapene varsler investeringer på ytterligere 10 milliarder kroner

Publisert

Nye anslag viser at oljeinvesteringene neste år kommer til å øke med 10 milliarder kroner mer enn opprinnelig antatt.

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for neste år blir oppgitt til 165 milliarder kroner – 6,2 prosent mer enn forrige gang oljeselskapene rapporterte om ventede investeringer, ifølge den siste av selskapenes kvartalsvise rapportering til Statistisk sentralbyrå ( SSB ).

Det er dermed andre året på rad med økning i investeringene, etter et betydelig fall fra toppnivået 237 milliarder kroner i 2014 – året da oljefallet startet.

Samtidig opprettholdes anslaget for 2018 fra forrige måling på 156 milliarder kroner, hvilket er rundt milliarden mer enn i bunnåret 2017. Anslaget er omtrent likt 2018-anslaget gitt i forrige kvartal. Det er også bare små endringer for de ulike investeringsområdene. Noe høyere tall innenfor leting veier opp for noe lavere 2018-estimater innenfor nedstengning og fjerning.

(©NTB)