Oljeprisfallet preger fortsatt hele industrien

Publisert

Den siste tiden har oljeprisen økt igjen, men hele industrien preges fortsatt av det store oljefallet. Det påvirker ikke bare olje- og gassbransjen, men hele den norske industrien.

- Omsetningen til foretakene i norsk industri er i betydelig grad avhengig av aktiviteten innen utvinning av olje og gass. Synkende oljepris de siste årene har ført til redusert investeringsaktivitet innen oljenæringen, som igjen har gitt lavere etterspørsel etter produktene levert av petroleumsrettet leverandørindustri, skriver SSB i forbindelse at de legger frem oppdaterte tall for strukturstatistikken innen industri og bergverksdrift.

Dermed ble det et dramatisk fall i omsetningen innem maskinindustrien og bygging av skip og oljeplattformer. Sammen med nedgang i metallvareindustrien, dataindustrien og elektronisk utstyrsindustri - som ifølge SSB kan delvis knyttes til oljeprisfallet -  forklarer dette mye av omsetningsfallet på 4,9 prosent i norsk industri fra 2015 til 2016.

- Industrinæringene som leverer varer og tjenester til olje- og gassnæringen er arbeidsintensive, og den reduserte aktiviteten i 2016 førte til betydelig nedgang i sysselsettingen. Samlet sett gikk industrisysselsettingen ned med 5,3 prosent, skriver SSB.

Omsetningen til norsk industri er veldig avhengig av aktiviteten innen utvinning av olje og gass, skriver SSB.
Omsetningen til norsk industri er veldig avhengig av aktiviteten innen utvinning av olje og gass, skriver SSB.