- Vi tror det er tilnærmet null sjanse for at vi når "peak oil"-etterspørsel i løpet av de neste fem årene

Publisert

Energibyrået IEA's Neil Atkinsom var i Oslo denne uken for å presentere sin ferske rapport Oil 2017. enerWE tok en prat med Atkinson, og benyttet anledning til å spørre om når vi ser "peak oil".

- Vi tror det er tilnærmet null sjanse for at vi når "peak oil"-etterspørsel i løpet av de neste fem årene. Etterspørselen kommer til å stige, og den drives av land som Kina, India og andre land i Asia. De har fortsatt en enorm økonomisk utvikling foran seg, sier Atkinson til enerWE.

Atkinsom har også vansker med å se for seg at det skal skje det nærmeste tiåret.

- Det er veldig usannsynlig. Det er vanskelig å se for seg at vi når "peak oil" om ti år. Oljen står for omlag 80 prosent av energien som brukes i transport, sier Atkinson.

På spørsmål fra enerWE tror han heller ikke at fornybar kraft kommer til å gjøre mye med oljeetterspørselen.

- Når det gjelder fornybare energikilder, har de dramatiske kostnadsreduksjonene gjort de konkurransedyktige med andre energikilder. De vokser raskt, men selv innen 2020 til 2030 er det usannsynlig at de vil kunne utgjøre noe sånt som 25 prosent, sier Atkinson.

Han påpeker at fornybar energi er veldig avhengig av hva slags insentiver myndighetene kommer med, og at det avgjør om det blir lukrativt å investere i fornybare energikilder.

- Asia er en stor region med kraftig vekst i oljeetterspørselen. De har historisk sett importert fra midtøsten, men etterhvert som midtøsten trenger mer olje selv vil de eksportere mindre, og da må Asia se litt lengre bort, sier Atkinson.

På spørsmål om hva IEA tror om oljeprisen, svarer han først at IEA er veldig forsiktig med å spå oljeprisen. Så legger han til at den trolig vil stige mot slutten av prognoseperioden.

- Med mindre investeringene øker er det potensiale for høyere oljepris mot slutten av vår prognoseperioden, sier Atkinson.