Så langt i år ligger oljeprisen i snitt på 42,43 dollar fatet.
Så langt i år ligger oljeprisen i snitt på 42,43 dollar fatet.

Snittprisen på Nordsjøoljen holder seg godt over 40 dollar fatet

Oktober ble nok en måned der oljeprisen ligger godt over statsbudsjettets forventning om en oljepris på 33 dollar fatet.

Publisert Sist oppdatert
Oljeprisen har i snitt ligget under 40 dollar fatet kun i tre måneder.
Oljeprisen har i snitt ligget under 40 dollar fatet kun i tre måneder.

2020 har på alle måter vært et turbulent år for oljebransjen, og da det brøt ut priskrig samtidig som de globale koronarestriksjonene trådde i kraft i mars, gikk det hardt utover oljeprisen.

Ved inngangen av året lå oljeprisen i snitt på hele 63,60 dollar fatet i januar. Den holdt seg også høy i februar med en snittpris på 55,44 dollar fatet. Så kom mars, og det ble brutalt. Da falt oljeprisen til 33,89 dollar fatet, for så å gå helt ned i en snittpris på 26,69 dollar fatet i april. Etter det tok den seg opp igjen, og i mai lå snittprisen på 32,53 dollar fatet.

Det var den tredje og så langt siste måneden der oljeprisen i snitt holdt seg under 40 dollar fatet. For fra og med juni og til og med oktober har snittprisen holdt seg over 40 dollar fatet.

Det har også gjennomsnittsprisen. Så langt i år ligger den på 42,47 dollar fatet.

Dette er viktig for oljebransjen, men også for statens inntekter. I det reviderte statsbudsjettet ble gjennomsnittlig forventet oljepris estimert til 33 dollar fatet. Snittprisen holder seg altså godt over det.

Med 33 dollar fatet la det reviderte statsbudsjettet opp til en forventet inntekt på 100 milliarder kroner til oljefondet. Sånn sett skulle man tro at det ville bli mer enn det ettersom snittprisen på oljen holder seg godt over det nivået. Det skjer imidlertid ikke, og det har flere årsaker.

For det første har krisetiltaket gitt oljebransjen en midlertidig skatteendring. Den sørger for at det blir lavere skatteinnbetalinger i år. Samtidig har Equinor redusert sine utbytter, og det går kraftig utover hvor mye staten får utbetalt hvert kvartal. I tillegg har Norge vedtatt å kutte 134.000 fat fra den daglige oljeproduksjonen i solidaritet med OPEC for å opprettholde en mer stabil oljepris i en periode der etterspørselen etter olje er lavere enn normalt.

Olje er en handelsvare som handles på det globale markedet, og selv om det er snakk om enorme volum, skal det ofte små endringer i tilbud og etterspørsel til for å gi store utslag i prisen. Med dagens oljepris er det fortsatt gode marginer på de fleste felt på norsk sokkel.

Med en snittpris på 41,55 dollar fatet i oktober, og en snittkurs på 9,28 kroner for hver dollar, kostet et fat Nordsjøolje 385,58 kroner i snitt i oktober. Det er 54,58 kroner mer per fat enn de 331 kronene som det reviderte statsbudsjettet legger til grunn.

Powered by Labrador CMS