Valhall-plattformen sør i Nordsjøen.
Valhall-plattformen sør i Nordsjøen.

Slik gikk det med oljeprisen i 2020

Laveste oljepris siden 2004, men likevel høyere enn mange forventet.

Publisert
Oljeprisen var høy på starten av 2020, traff bunnen i mars og april, for så å ta seg opp igjen. Ved utgangen av året lå den over 50 dollar fatet, og i snitt for hele året lå den på 43,24 dollar fatet.
Oljeprisen var høy på starten av 2020, traff bunnen i mars og april, for så å ta seg opp igjen. Ved utgangen av året lå den over 50 dollar fatet, og i snitt for hele året lå den på 43,24 dollar fatet.

2020 var et turbulent år for mange, og oljebransjen var intet unntak.

På begynnelsen av fjoråret startet prisen for Nordsjøoljen på 66,25 dollar fatet. Den nådde sin topp bare noen få dager etterpå da den nådde opp til 68,91 dollar fatet. Deretter gikk den noe ned, før den gikk på en skikkelig smell, først i mars og deretter ytterligere ned i april. På sitt laveste var den nede i 19,33 dollar fatet.

Den kraftige nedgangen henger sammen med en kombinasjon av priskrig mellom OPEC og Russland, samtidig som koronakrisen og påfølgende nedstengninger over hele verden førte til kraftig redusert etterspørsel etter olje.

Oljeprisen tok seg imidlertid raskt opp igjen, og allerede 8. juni passerte den 40 dollar fatet igjen. Så svingte den mellom 37 og 46 dollar fatet frem til midten av november. Da tok den seg kraftig opp, og på fjorårets siste dag lå oljeprisen på 51,80 dollar fatet.

I snitt holdt oljeprisen seg på 43,24 dollar fatet gjennom 2020.

Mars, april og mai var dårlige måneder for oljeprisen. Resten av året holdt den seg imidlertid over 40 dollar fatet i snitt, og i tre av månedene var den også over 50 dollar fatet. Det inkluderer den siste måneden, desember.
Mars, april og mai var dårlige måneder for oljeprisen. Resten av året holdt den seg imidlertid over 40 dollar fatet i snitt, og i tre av månedene var den også over 50 dollar fatet. Det inkluderer den siste måneden, desember.

Det er markant mindre enn ved inngangen til året, men samtidig også markant høyere enn det reviderte statsbudsjettets forventning om en gjennomsnittlig oljepris på 33 dollar fatet i 2020. Det betyr at oljeselskapene og den norske stat tjener mer penger på oljen enn forventet i 2020.

Samtidig reduseres statens oljeinntekter i 2020 av den midlertidige krisepakken, samt som følge av at Norge forpliktet seg til å kutte dagsproduksjonen med 134.000 fat olje i siste halvår av 2020.

Ser vi på den historiske oljeprisen, ser vi at 2020 var et dårlig år for oljeprisen selv om den holdt seg bedre enn forventet. Vi må faktisk helt tilbake til 2004 for å finne en lavere gjennomsnittspris. Da lå oljeprisen på 38,04 dollar fatet.

Vi trenger imidlertid ikke å gå lenger tilbake enn til 2016 for å finne et år der oljeprisen var nesten like lav. Da lå den i snitt på 45,15 dollar fatet.

Powered by Labrador CMS