Oljeprisen steg fra 54,91 i januar til 67,58 dollar fatet i mars

Oljeprisen har steget til over forventningen som ligger til grunn for statsbudsjettet.

Publisert

Årets første kvartal er unnagjort, og det har vært et godt kvartal for den norske oljebransjen, og dermed også den norske stat og oljefondet.

Oljeprisen begynte på 54,91 dollar på starten av året og endte på 67,58 i ved utgangen av årets første kvartal. Prisen var nede i 54,91 og oppe på 68,50 dollar fatet. Gjennom måneden lå snittprisen på 63,78 dollar.

I samme periode svingte dollarkursen mellom 8,42 og 8,78 kroner. Det betyr at oljeprisen i norske kroner lå mellom 477,42 og 586,08 kroner, med en snittpris på 547,26 kroner fatet. Det er imidlertid fortsatt 35,74 kroner under statsbudsjettets estimerte 583 kroner fatet. Dermed ligger Norge an til å få inn noe mindre penger enn forventet så langt i år.

Hvis derimot prisen holder seg på dette nivået så vil snittprisen bli høy nok til at Norge får mer penger enn forventet inn til oljefondet.

I skrivende stund, det vil onsdag morgen, ligger oljeprisen på 69,72 dollar fatet samtidig som dollaren står i 8,57 kroner. Norge får 6,2 milliarder kroner mer enn forventet hvis oljeprisen holder seg på dette nivået.

Oljeprisen steg jevnt og trutt fra starten av året og frem til og med 31. mars.
Oljeprisen steg jevnt og trutt fra starten av året og frem til og med 31. mars.
Dollarkursen har svingt mellom 8,40 og 8,80 kroner så langt i år.
Dollarkursen har svingt mellom 8,40 og 8,80 kroner så langt i år.
Omregnet til norske kroner har oljeprisen steget over det som ligger til grunn for statsbudsjettet i 2019. Den øverste streken viser forventet snittpris for oljen i år, mens den nederste linjen viser hvor høy oljepris statsbudsjettet forventet i fjor.
Omregnet til norske kroner har oljeprisen steget over det som ligger til grunn for statsbudsjettet i 2019. Den øverste streken viser forventet snittpris for oljen i år, mens den nederste linjen viser hvor høy oljepris statsbudsjettet forventet i fjor.
Det er relativt stor prisforskjell på Nordsjø-oljen og Texas-oljen, men prisdifferansen holder seg relativt stabil.
Det er relativt stor prisforskjell på Nordsjø-oljen og Texas-oljen, men prisdifferansen holder seg relativt stabil.