Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Oljeprisen over 40 dollar fatet igjen

Snittprisen så langt i år ligger på 42,39 dollar fatet.

Publisert

For første gang siden 6. mars, før koronakrisen og oljepriskrigen slo til for fullt, har oljeprisen tatt seg over 40 dollar fatet igjen.

Det skjedde natt til onsdag, og etter å ha vært en liten tur under 40 dollar holder den seg i skrivende stund like over på 40,17 dollar fatet.

Det betyr at oljeprisen nå ligger godt over forutsetningene som ligger til grunn for statsbudsjettet. Der ligger det en forventning om en gjennomsnittlig oljepris på 33,20 dollar fatet gjennom 2020, og hvis det holder seg forventes det at oljebransjen vil bidra med litt under 100 milliarder i påfyll til oljefondet gjennom skatter, utbytte fra Equinor og direkte inntekter fra Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE). Med en oljepris godt over det ligger det an til en høyere inntekt.

Så langt i år ligger forøvrig oljeprisen i snitt på 42,39 dollar fatet, altså godt over også dagens oljepris.

På månedsbasis har oljeprisen i snitt holdt seg slik:

  • Januar: 63,60 dollar fatet
  • Februar: 55,44 dollar fatet
  • Mars: 33,89 dollar fatet
  • April: 26,69 dollar fatet
  • Mai: 32,53 dollar fatet

Norges oljeinnekter har delvis blitt reddet av en høy dollarkurs. Nå har imidlertid kronen styrket seg noe, og i skrivende stund ligger dollarkursen på 9,49 dollar fatet. Det betyr oljefatene nå ligger på 381,21 kroner fatet.