Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Oljeprisen nærmer seg 60 dollar fatet

Dagens lave oljepris tilsvarer en inntekt på 10,5 milliarder kroner mindre enn statsbudsjettet forutsetter.

Publisert

Oljeprisen har falt markant i det siste, og mandag morgen ligger den på 61,10 dollar fatet.

I det reviderte statsbudsjettet nedjusterte regjeringen forventningen til oljeprisen, og de har nå tatt utgangspunkt i at den i snitt vil ligge på 559 norske kroner pr. fat i 2019.

Med en oljepris på 61,10 og en dollarkurs på 8,75 blir prisen målt i norske kroner 534,62. En forventet oljepris på 559 kroner betyr at Norge får 10,5 milliarder kroner mindre enn forventet hvis prisen holder seg på dette nivået gjennom et helt år.

Til neste år legger regjeringen til grunn at snittprisen for oljen vil ligge på 544 kroner fatet, og at den frem mot 2026 vil gå ytterligere ned til 533 kroner. Disse estimatene blir justert ved hver fremleggelse av statsbudsjett, og historisk har de vært litt konservative.

Oljeprisen svinger mye, og den er notorisk vanskelig å forutse. Når det med dagens pris ligger an til at Norge får inn 10,5 milliarder kroner mindre enn forventet så er det selvsagt snakk om mye penger, men det er ikke penger som går direkte på statsbudsjettet. Olje- og gassinntektene settes inn i oljefondet, og så tas de ut derfra for å dekke det såkalte oljekorrigerte underskuddet.