Nå er oljen for billig

Og på torsdag skal regjeringen presentere revidert statsbudsjett med oppdatert oljeprisprognose.

På torsdag 11. mai legger regjeringen frem årets reviderte statsbudsjett. I den forbindelse skal de justere på postene, samt at de skal oppdatere anslaget for hva de forventer at oljeprisen vil ligge på i år.

I det ordinære statsbudsjettet forutsettes det en oljepris på 425 kroner fatet, og lenge så det ut til at prisen skulle ligge godt over det nivået. På torsdag og fredag i forrige uke falt imidlertid oljeprisen kraftig, og dermed var prisen under statsbudsjettets forutsetninger for første gang i år.

I skrivende stund noteres oljeprisen til 48,91 dollar mens dollarkursen står i 8,64 kroner. Det gir en oljepris på 422,58 kroner, 2,42 kroner under statsbudsjettets forventning.

Det er ikke dramatisk i seg selv, og oljeprisen er alt annet enn stabil. Den svinger mye, og det er ingen som med troverdighet kan slå fast at de vet med sikkerhet at den skal gå opp eller ned. Det er mange argumenter for begge deler.

I statsbudsjettet legges det imidlertid opp til at prisen vil stige i årene fremover. Det forutsettes at prisen skal være 425 kroner fatet i år, 438 kroner fatet neste år for så å stige til hele 510 kroner fatet i 2025. Dersom dette ikke slår til, vil statsbudsjettet gå på en økonomisk smell som må dekkes opp på et vis.

I desember oppdaterte SSB sine prognoser, og der kom de frem til at oljeprisen trolig vil ende på 451 kroner fatet i år. Det er deres tidligere tall på 425 som ligger til grunn for statsbudsjettet. I sin prognose anslår de at oljeprisen vil stige jevnt og trutt fra år til år:

  • 2016: 375 kr
  • 2017: 451 kr
  • 2018: 464 kr
  • 2019: 503 kr

Hvorvidt regjeringen velger å følge SSB’s prognose eller om de tar sine egne vurderinger gjenstår å se.

enerWE har vært i kontakt med finansdepartementet, og de vil ikke si noe om hvordan de kommer frem til sine prognoser. De bekrefter imidlertid at regjeringen også vil komme med et nytt anslag for oljeprisen når de legger frem revidert statsbudsjett på torsdag.

– Regjeringen vil, som vanlig, presentere nye anslag både for norsk økonomi og oljeprisen i revidert nasjonalbudsjett. Vi ønsker ikke å nå gå nærmere inn på hvordan disse prognosene beregnes, skriver Finansdepartementet i en epost til enerWE.

Det er sannsynligvis fristende for regjeringen å oppdatere prognosen med en høyere oljepris da det vil gi mer rom for å smøre diverse poster med ekstra midler. Så langt i år har jo den relativt høye oljeprisen gitt en beregnet ekstrainntekt på hele 5 milliarder kroner.

Hvis regjeringen velger å legge SSB’s prognose til grunn vil det gi flere milliarder kroner å rutte med. Så spørs det om de har rukket å få med seg det kraftige prisfallet i forrige uke, og om det i såfall har gitt utslag i form av lavere forventninger til oljeinntektene. Svaret får vi på torsdag.

Grafen viser oljeprisen hmålt i norske kroner hittil i år. Den røde linjen viser prisnivået som statsbudsjettet forutsetter i dag. Den grønne linjen viser nivået som statsbudsjettet forutsetter neste år. Den lilla linjen viser SSB's anslag for gjennomsnittlig oljepris i år.
Grafen viser oljeprisen målt i norske kroner hittil i år. Den røde linjen viser prisnivået som statsbudsjettet forutsetter i dag. Den grønne linjen viser nivået som statsbudsjettet forutsetter neste år. Den lilla linjen viser SSB’s anslag for gjennomsnittlig oljepris i år.

Les også: