Dette betyr oljeprisfallet for Norge

Prisfallet gir stort utslag for hvor mye Norge kan putte inn i oljefondet.

Publisert

Denne helgen falt oljeprisen dramatisk. Det skjer som følge av at frykt for koronaviruset covid-19 har ført til dramatiske kutt i flytransport og stengte fabrikker. Dermed blir etterspørselen etter olje veldig mye lavere.

Samtidig mislykkes oljekartellet OPEC med å bli enige med Russland om å kutte i produksjonen for å holde oljeprisen, og når avtalen falt gjennom valgte Saudi Arabia å sette i gang en priskrig der de legger opp til økt produksjon samtidig som de selger oljen med rabatt

Saudi Arabia har verdens laveste kostnader knyttet til å utvinne sin olje, og det taler for at de tåler en priskrig veldig godt. Det gjør derimot ikke amerikanske oljesandprodusenter som er avhengig av en markant høyere oljepris for å gå med overskudd.

Samtidig er heller ikke Saudi Arabia immun mot konsekvensene av lav oljepris. For selv om de har lave utvinningskostnader, har de et statsbudsjett som er avhengig av en høy oljepris for ikke å gå med store underskudd.

Det er derfor mye som tyder på at denne priskrigen på olje blir brutal, men ikke nødvendigvis så langvarig. Det kan imidlertid ikke utelukkes, ettersom det er vanskelig å anslå hvor lenge den lave oljeetterspørselen holder seg som følge av frykten for covid-19.

For Norge er prisfallet også utfordrende. Da statsbudsjettet for 2020 ble vedtatt lå det til grunn at oljeinntektene ville bidra med 245 milliarder kroner til oljefondet i løpet av året. Samtidig ville nesten like mye hentes ut av statsbudsjettet for å "oljekorrigere" statsbudsjettet, som det så fint heter.

De 245 milliardene forutsatte imidlertid en oljepris målt i norske kroner på 476 kroner fatet.

Oljen koster nå 318,53 norske kroner når oljeprisen er 33,60 og dollarkursen ligget på 9,48 kroner. Det betyr at Norge får 67,7 milliarder kroner mindre hvis oljeprisen holder seg på dette nivået i snitt gjennom hele året.

Det må imidlertid påpekes at dette er oljeprisen nå i mars. Det betyr at det allerede har vært to måneder med markant høyere oljepris, og snittprisen er derfor litt høyere.

Uansett gir prisfallet stort utslag for Norges inntekter i år.