Oseberg field center
Oseberg field center

Norge ligger godt an til å tjene mer enn 100 milliarder kroner på oljen i 2020

Selv med en nedgang i oljeprisen vil oljefondet få tilført betydelige beløp fra virksomheten på norsk sokkel.

Publisert

I går la regjeringen frem revidert statsbudsjett for 2020, og det inneholdt naturlig nok kraftig økte inntekter og samtidig store reduksjoner på forentede oljeinntekter i år.

På tross av full krise og lav oljepris forventes det likevel at staten Norge og oljefondet vil få tilført store beløp fra oljevirksomheten. Regjeringen forventer nå at skatter, avgifter, utbytte fra Equinor og direkte inntekter fra Petoro tilsammen vil bidre med 97,8 millioner kroner etter at utgiftene er trukket fra.

Forutsetningen er at oljeprisen i snitt holder seg på 33,20 dollar fatet gjennom hele 2020, og at oljeprisen målt i norske kroner holder en snittpris på 331 kroner fatet.

Så langt ser det veldig bra ut. Per i dag ligger årets gjennomsnittspris på 45,53 dollar fatet. Det betyr at dersom dagens oljepris på 30 dollar fatet holder seg ut året, så vil snittprisen ende for 35,64 dollar fatet i 2020. Det er i såfall godt over forventningen som ligger til grunn for årets forventede inntjening.

Selv med en markant lavere oljepris enn nå vil forventningen om 33,20 dollar fatet trolig innfris. I dag handles oljen for rundt 30 dollar fatet, men selv med en gjennomsnittspris helt nede på 24,60 dollar fatet fra og med i dag og ut året, vil gjennomsnittsprisen for året som helhet ende på forventningen.

Det er dermed stor sannsynlighet for at Norges inntekter fra oljevirksomheten vil innfri de nærmere 100 milliardene som det reviderte statsbudsjettet forventer, og det er høyst sannsynlig at beløpet som kan overføres til oljefondet faktisk blir større.