Dagens oljepris kan gi Norge en ekstrainntekt på 54,3 milliarder kroner

Publisert

Det er mye uro i Midtøsten i forbindelse med Syria-krisen, og det har fått oljeprisen til å gå over 70 dollar fatet. Den har vært helt oppe i 72,58 dollar fatet, og så langt i år ligger den i snitt på 67,52 dollar fatet. På sitt laveste har den vært nede i 62,59 dollar fatet, noe som også må sies å være en god pris.

Oljeprisen er på sitt høyeste nivå hittil i år.
Oljeprisen er på sitt høyeste nivå hittil i år.
Dollarkursen svinger som alltid, men ikke så mye at det gir veldig store utslag for den norske oljeprisen.
Dollarkursen svinger som alltid, men ikke så mye at det gir veldig store utslag for den norske oljeprisen.

Målt i norske kroner har oljeprisen svingt fra 495,02 kroner fatet til 564,25 kroner. I snitt har den ligget på 528,94 kroner fatet.

Dette er langt over prisen som ligger til grunn for årets statsbudsjett. Der legges det til grunn at Norge vil få en inntekt på 438 kroner pr. fat i snitt.

Oljeprisen målt i norske kroner ligger nå langt over prisen som forutsettes i statsbudsjettet (den røde linjen)
Oljeprisen målt i norske kroner ligger nå langt over prisen som forutsettes i statsbudsjettet (den røde linjen)

Det betyr at Norge får 90,94 kroner mer enn forventet pr. fat hvis vi legger gjennomsnittsprisen til grunn, og hele 126,25 kroner fatet ekstra hvis vi legger årets foreløpige toppnotering til bunn.

For Norges økonomi vil dette gi stort utslag. Finansdepartementet har en tommelfingerregel om at hver tikrone mer eller mindre pr. fat vil gi et utslag på hele 4,3 milliarder kroner den ene eller andre veien.

Det er i praksis umulig å spå oljeprisen, men hvis vi tar utgangspunkt i snittprisen så langt vil den med Finansdepartementets tommelfingerregel tilsi at Norge ligger an til en ekstrainntekt fra olje- og gassvirksomheten på 39,1 milliarder kroner.

For å sette det i perspektiv, så er det nok til å dekke hele beløpet som staten bruker på høyere utdanning og fagskoler.

Utgifter til høyere utdanning og fagskoler utgjør omtrent 39 milliarder kroner, mens utgiftene til Forsvaret utgjør omtrent 55 milliarder kroner.
Utgifter til høyere utdanning og fagskoler utgjør omtrent 39 milliarder kroner, mens utgiftene til Forsvaret utgjør omtrent 55 milliarder kroner.

Hvis vi derimot tar utgangspunkt i dagens oljepris, og ser på hva det vil gi av ekstrainntekt, så vil det utgjøre hele 54,3 milliarder kroner. Det tilsvarer nesten hele forsvarsbudsjettet.

Så er det naturlig nok mye usikkerhet knyttet til dette, og finansdepartementet gjør selvsagt rett i å anslå oljeinntektene litt konservativt. Samtidig er det en tydelig indikasjon på hvor viktig olje- og gassbransjen er for norsk økonomi og den norske velferdsstaten når ekstrainntekten alene utgjør langt mer enn regjeringspartiene noensinne har måtte forhandle med sine partnere om.

Les også: