Regjeringen forventer økte oljeinntekter

Publisert

I revidert statsbudsjett som ble lagt frem i dag, øker regjeringen sitt anslag på hva oljen i snitt vil selges for pr. fat.

I det opprinnelige statsbudsjettet for 2018 la regjeringen til grunn en oljepris på 438 kroner. Det er langt under nivået prisen har ligget på så langt i år. I årets fire første måneder har den i snitt ligget på 535,78 kroner.

Nå viser det reviderte statsbudsjettet at regjeringen legger til grunn en høyere oljepris, men de tar ikke helt av. Anslaget for i år er at oljeprisen i snitt vil tilsi en oljepris på 445 kroner. Det tilsvarer en forventet økning i statens inntekter på omtrent 3 milliarder kroner.

Det er altså snakk om en ganske så konservativ og tilbakeholden oppjustering av forventningene. I beregningene enerWE har gjort som en del av vårt arbeid med å følge oljeprisen, ligger Norge an til en forventet ekstrainntekt på mellom 42 og 54 milliarder kroner.

Regjeringen forventer forøvrig at gjennomsnittsprisen vil løfte seg til 519 kroner fatet neste år, for så å falle ned til 484 kroner fatet i 2020.

Det er selvsagt mulig å kritisere regjeringen for å sette forventningene såpass oppsiktsvekkende lavt med tanke på dagens oljepris, men da er det verdt å tenke over at oljeprisen så sent som i fjor sommer var lavere enn forventningene.

Grafen viser oljeprisen pr. fat i norske kroner hittil i år. Den røde linjen nederst viser opprinnelig forventning på 438 kroner for prisen i år. Den tykke blå linjen viser den reviderte prisforventningen på 445 kroner for 2017. Den gule linjen viser forventet oljepris neste år (519 kr) og den røde linjen viser forventet oljepris i 2020.
Grafen viser oljeprisen pr. fat i norske kroner hittil i år. Den røde linjen nederst viser opprinnelig forventning på 438 kroner for prisen i år. Den tykke blå linjen viser den reviderte prisforventningen på 445 kroner for 2017. Den gule linjen viser forventet oljepris neste år (519 kr) og den røde linjen viser forventet oljepris i 2020.

Les også: